Publicatiedatum: 05-01-2024

Gemeenten en zorgaanbieders werken op dit moment samen aan een Ontwikkelagenda voor de transformatie op Jeugd en Wmo/Wonen.

Doel Ontwikkelagenda

Het doel van de ontwikkelagenda is tweeledig:

  1. Concretiseren van ‘de transformatie’ en ‘het partnerschap’ tussen gemeenten en zorgaanbieders.
  2. Bepalen van de gezamenlijke opgaven (overkoepelend en per segment) voor 2024. Kijkend naar de transformatiedoelen; wat hebben we te doen en hoe gaan we samen aan de slag?

Concept-Ontwikkelagenda

Een afvaardiging van gemeenten heeft samen met 14 zorgaanbieders een eerste aanzet gedaan voor de Ontwikkelagenda. Inmiddels is er vanuit de gemeenten ‘groen licht’ om deze concept-Ontwikkelagenda verder uit te werken. Dit gebeurt onder andere door middel van een brede consultatieronde met alle gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders. 

Vervolgstappen

Wanneer

Wat

16 - 23 januari 2024

Consultatieronde met alle gemeenten en zorgaanbieders per e-mail:

•       Heeft u aanscherpingen of aanvullingen op de inhoud?

•       Wat heeft prioriteit?

•       Aan welke opgave kunt en wilt u een bijdrage leveren?

Januari / februari 2024

Uitwerking van de opgaven per segment door de accountteams van de gemeenten, samen met de betrokken zorgaanbieders*

1 februari 2024

Ontwikkelagenda bespreken tijdens klein bestuurlijk overleg (4 wethouders en 9 bestuurders van zorgaanbieders)

*De aanpak voor uitwerking van de verschillende opgaven verschilt. Op een aantal opgaven werken gemeenten en zorgaanbieders al langer stappen, of hebben een eerste verkennend gesprek gehad (o.a. Brede Monitor, regionale toeleidingstafel, 18-/18+). Voor andere opgaven moet deze eerste verkenning samen met zorgaanbieders nog gebeuren.  

Naar boven