Publicatiedatum: 16-11-2022

De gunning van de nieuwe contracten voor het jeugdhulp-onderdeel Hoog Complex Weinig voorkomend met Verblijf (HCV) is definitief. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023.

Nieuwe aanbesteding

De aanbesteding van HCV kende een aangepaste route. Toen deze zomer de aanbesteding in het kader van de Inkoop 2022 werd afgerond, bleek het niet mogelijk om voor dit onderdeel goede, nieuwe contracten af te sluiten. Deze vorm van jeugdhulp bleek te specifiek, oftewel: zeer specialistisch en daardoor zeer divers en per vorm weinig voorkomend. De Achterhoekse gemeenten besloten om de aanbesteding voor dit onderdeel van de jeugdhulp opnieuw te starten, waarbij gekozen werd voor een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure met ook een andere gunnings- en financieringssystematiek. Via deze procedure is het nu wel gelukt om nieuwe contracten af te sluiten. 

Alle specialistische vormen gecontracteerd

Een van de aanpassingen is het opdelen van het segment HCV in zes onderdelen (percelen). Op deze manier wilden de gemeenten de garantie dat alle specialistische vormen gecontracteerd zouden worden. De uitslag van de gunning is als volgt:

Perceel Jeugdzorg Plus

Stichting Pactum

Perceel Drie Milieu

Stichting Pactum

iHUB Zorg B.V.

Stichting Pluryn

Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep

Perceel Gezinsopname

iHUB Zorg B.V.

Perceel Verblijf GGZ

Yes We Can Clinics B.V.

Stichting Tactus Verslavingszorg

Stichting GGNet

Stichtinbg Pluryn

Perceel Crisis GGZ Verblijf

Stichting Karakter

Stichting GGNet

Perceel Crisis GGZ

Stichting Karakter

Stichting GGNet

Andere financieringsystematiek

Wat bij HCV ook anders is, is de keuze voor PxQ-financiering (prijs x hoeveelheid), in plaats van lumpsum-bekostiging. Ook dit heeft te maken met het specialistische karakter van de HCV-hulpverlening, in combinatie met de lage aantallen cliënten die deze vorm van jeugdhulp nodig heeft. 

Aanbesteding definitief afgerond

Met het afsluiten van de contracten voor HCV is de aanbesteding in het kader van de Inkoop 2022 helemaal afgerond. Alle zes segmenten (Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf, Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Wonen, Wmo Logeren) zijn gegund. De contracten voor HCV gaan op 1 januari 2023 in. De overige contracten zijn al op 1 juli 2022 ingegaan. Kijk hier voor het overzicht met gecontracteerde zorgaanbieders in de Achterhoek. Met deze uitkomst is het in de Achterhoek mogelijk om de gewenste transformatie van het zorglandschap verder vorm te geven.    

Naar boven