Publicatiedatum: 12-07-2022

Voor het segment Wmo Logeren hebben de Achterhoekse gemeenten 3 zorgaanbieders gecontracteerd. Dit zijn: Stichting Het Passion, Coöperatie Boer en Zorg B.A. en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Meervoudige onderhandse aanbesteding

Wmo Logeren was een van de segmenten waarbij de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk tijdens de aanbesteding in het kader van de Inkoop 2022 niet zijn overgegaan tot gunning. De reden was dat het met de ingediende inschrijvingen niet lukte een dekkend en betaalbaar zorglandschap te creëren. Na onderzoek bleek een meervoudige onderhandse aanbesteding een beter passende inkoopprocedure voor dit segment. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 juli 2022 toch ook voor dit segment contracten konden worden gesloten en ingaan. 

Dekkend zorglandschap

De drie gecontracteerde zorgaanbieders zijn gezamenlijk in staat het dekkende zorglandschap te garanderen. Binnen ook nog het gestelde budget. De nieuwe contracten zijn gelijk met de overige nieuwe contracten voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen ingegaan.

Kortdurend verblijf en respijtzorg

Onder Wmo Logeren valt zowel kortdurend verblijf als respijtzorg. Het is een relatief ‘klein’ segment met weinig cliënten, zorgaanbieders en met specifieke kenmerken.

Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft niet deelgenomen aan deze inkoopprocedure. De gemeente heeft in 2021 zelf een aanbesteding doorlopen voor dit segment. Die contracten zijn al op 1 januari 2022 ingegaan.

 

Naar boven