Toegankelijkheidsverklaring

Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sociaal Domein Achterhoek die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Sociaal Domein Achterhoek te vinden is:

  • het hoofddomein:
    • https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/
  • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
    • geen

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem verklaart dat de website Sociaal Domein Achterhoek nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus (zie hieronder) wordt aangegeven hoe ver Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem is gevorderd met de toegankelijkheid van Sociaal Domein Achterhoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem, Arjen Keers (Programmamanager Sociaal Domein Achterhoek).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-10-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Vul onderstaand contactformulier in.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen door onderstaand contactformulier in te vullen. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Sociaal Domein Achterhoek nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Naar boven