Publicatiedatum: 29-03-2022

Jeugdbeschermers en medewerkers van de lokale teams hoeven voortaan nog maar één aanmeldformulier jeugdhulp in te vullen. Het formulier is op de websites van zorgaanbieders te vinden én staat vanaf nu ook op deze website (zie download onderaan dit bericht).

Voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp

Het nieuwe aanmeldformulier jeugdhulp is ontwikkeld vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Een aantal grote zorgaanbieders heeft aan de ontwikkeling meegewerkt. Het aanmeldformulier wordt gebruikt voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp; van licht ambulante jeugdhulp tot intensief verblijf. Alleen voor de Jeugd GGZ geldt het nieuwe aanmeldformulier nog niet, maar dat volgt hopelijk spoedig.

Administratieve lastenverlichting

Het Gelders aanmeldformulier is bedoeld voor alle aanbieders van jeugdhulp. Jeugdbeschermers vullen het nieuwe aanmeldformulier in voor de inzet van jeugdhulp voor kind(eren) en hun gezinnen. De bedoeling is dat ook lokaal team medewerkers dit aanmeldformulier jeugdhulp gaan gebruiken. Het streven is om in de toekomst ook huisartsen, als derde groep van verwijzers, het formulier te laten gebruiken. Op deze manier realiseren we een administratieve lastenverlichting binnen het jeugdhulpproces. 

Expertisetafel Jeugd Achterhoek

In de Achterhoek wordt het aanmeldformulier jeugdhulp eveneens gebruikt voor de bespreking met de Expertisetafel Jeugd Achterhoek. Let op: Bij aanmelding voor bespreking met de Expertisetafel Jeugd hoeft alleen aanmeldformulier deel 1 (pdf) ingevuld te worden. Er bestaat ook een deel 2 van het formulier, maar dit deel wordt alleen gebruikt in de communicatie tussen Gecertificeerde Instelling en zorgaanbieder.

Aanmeldformulier jeugdhulp (download)

Titel Grootte Categorie
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 1, te gebruiken voor Expertisetafel Jeugd Achterhoek) 242 KB Jeugdhulp Download
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 2) 147 KB Jeugdhulp Download
Naar boven