Publicatiedatum: 02-07-2020

Op veel plekken wordt jeugdhulp geboden, zo ook in het onderwijs. Bij deze ondersteuning spelen zowel onderwijsorganisaties als jeugdhulpaanbieders en gemeenten een rol. Om deze jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is in de Achterhoek het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen gestart. Eerste doel: komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor een optimale samenwerking.

Transformatieplan Jeugd

Het nieuwe project is onderdeel van het Transformatieplan Jeugd. Dit Transformatieplan is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten en bestaat uit 6 actielijnen. Iedere actielijn draagt bij aan het gezond opgroeien van jeugdigen in een veilige en vertrouwde omgeving. De ambitie is om jeugdigen zich maximaal te laten ontwikkelen, zodat zij opgroeien tot zelfredzame mensen. Het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen komt voort uit actielijn 3: ‘Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen’. Projectleider Liesbeth Sturing laat weten: “Met dit project zetten we de eerste stap in het realiseren van de ambities die we onder actielijn 3 hebben benoemd. Het uitwerken van een plan voor onderwijs-jeugdhulparrangmenten is één van de elementen die hierin benoemd zijn.”

Wens om af te stemmen

De aanleiding van het project is enerzijds de complexe wet- en regelgeving als het gaat om jeugdhulp in de onderwijssetting. Zo is het niet altijd direct duidelijk waar ieders verantwoordelijkheden liggen. En ook: waar eindigt het onderwijs en begint de jeugdhulp? Anderzijds zoeken het onderwijsveld en de jeugdhulp elkaar steeds vaker op als het gaat om het ondersteunen van kinderen en jongeren. De behoefte om onderwijs en jeugdhulp optimaal op elkaar af te stemmen, neemt daardoor steeds meer toe. “Het is een gemeenschappelijk vraagstuk, waarbij alle partijen hetzelfde belang hebben”, legt Sturing uit. “Namelijk dat jeugdigen gezond kunnen opgroeien in een veilig en vertrouwde omgeving en zich zo maximaal kunnen ontwikkelen.”

Gezamenlijke verkenning

De projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de 8 gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de Achterhoek. Ook jeugdhulpaanbieders krijgen een rol in het project. Sturing: “We gaan met elkaar verkennen hoe jeugdhulp en passend onderwijs elkaar kunnen versterken en hoe de samenwerking optimaal op elkaar afgestemd kan worden. Onze eerste stap is komen tot gemeenschappelijke uitgangspunten. Van daaruit gaan we verder nadenken en afspraken maken, bijvoorbeeld over wie wanneer verantwoordelijk is en hoe de financiering geregeld is.”

Gemeenschappelijke uitgangspunten als fundament

De bedoeling is dat de projectgroep een document oplevert waarin de gemeenschappelijke uitgangspunten voor samenwerking helder staan omschreven. Niet alleen moeten de uitgangspunten voor voldoende afbakening zorgen, óók is het de bedoeling dat ze ruimte bieden voor lokale invulling van de jeugdhulp die in het onderwijs plaatsvindt. “Met deze gezamenlijke uitgangspunten leggen we als het ware een fundament voor een sterke samenwerking. Vanuit die basis kunnen we vervolgens verder werken”, aldus Sturing.

Op veel vragen antwoord vinden

Om tot de gemeenschappelijke kaders te komen, gaat de projectgroep via verschillende ontwikkeltafels komende tijd aan de slag met een heel aantal vragen. Van een inventarisatie van welke partners in de Achterhoek betrokken zijn bij deze zogenaamde onderwijs-jeugdhulparrangementen tot het formuleren van een gezamenlijke definitie van jeugdhulp in onderwijstijd. Daarnaast worden de huidige onderwijs-jeugdhulparrangementen in kaart gebracht. Een andere vraag is of het mogelijk is een Onderwijs-Jeugdhulp Monitor te ontwikkelen om zo inzicht te verkrijgen in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt op een school. In het land zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

De route helder krijgen

Naar verwachting zijn eind 2020 de uitgangspunten, in de vorm van een gezamenlijke routekaart, gereed. “Maar”, zegt de projectleider erbij, “de exacte invulling van de stappen is steeds afhankelijk van de opbrengsten gedurende het project. Het belangrijkste is dat we de komende tijd de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten gaan versterken, zodat jongeren en kinderen écht kunnen rekenen op passende en sluitende hulp. Ons gezamenlijke streven is dat partijen elkaar beter weten te vinden en dat er minder discussie is over afspraken rondom verantwoordelijkheden en financiering. Bij dit alles maken we overigens gebruik van wat al is ontwikkeld, we gaan niet het wiel opnieuw uitvinden.” 

 

Naar boven