Publicatiedatum: 26-03-2021

De laatste onderdelen waarover de Colleges van Burgemeester en Wethouders besluiten hebben genomen, zodat de aanbesteding in het kader van Inkoop 2022 van start kan, zijn uitgewerkt in een notitie.

Van dienstverlening tot aantal contracten

Deze notitie gaat onder meer in op de dienstverlening van de sub-segmenten Jeugd en Wmo (inclusief Wonen), de algemene minimumeisen van de selectiefase en het selectieproces. In de notitie staat ook hoeveel zorgaanbieders de gemeenten per segment en sub-segment beogen te contracteren en hoe het proces in de komende periode eruit ziet. De onderwerpen cliĆ«ntperspectief, uitgangspunten overgang cliĆ«nten, Social Return On Investment (SROI) en vervoer komen eveneens aan bod. 

Alle notities

In de afgelopen periode hebben de Achterhoekse colleges van Burgemeester en Wethouders meerdere malen belangrijke besluiten genomen over de 'Inkoop 2022'. Bij deze besluiten horen de volgende notities:

De besluiten over de bekostiging en governance (genomen op 9 maart 2021) zijn terug te vinden in het nieuwsbericht op deze website.

Naar boven