Publicatiedatum: 19-01-2022

In 2020 is gestart met het formuleren van een gezamenlijke ambitie op onderwijs-jeugdhulp arrangementen. Deze ambitie houdt in dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen afronden. In aanvulling op deze gezamenlijke ambitie zijn uit het project verschillende leidende principes naar voren gekomen.

Richting geven aan de samenwerking 

De leidende principes kunnen richting geven aan de samenwerking. Ze geven richting aan beleid en uitvoering en bieden handelingsperspectief voor professionals in de praktijk. Ze kunnen gebruikt worden om handelingen en beslissingen mee te toetsen, zowel lokaal als regionaal: komt dit overeen met de regionale leidende principes? De leidende principes dienen consequent toegepast te worden, om gezamenlijk dezelfde werkwijze te blijven hanteren.

De leidende principes zijn...

  • Nieuwe collectieve onderwijs-jeugdhulparrangementen kunnen alléén van start in samenspraak met het onderwijs, de jeugdhulpregio en de zorgaanbieder;
  • Samen bouwen aan vertrouwen;
  • Oordeel niet over elkaars portemonnee;
  • Doen wat nodig is;
  • Niet voor de ander denken;
  • Inhoud volgt de data;
  • Transparantie, juistheid en vertrouwelijkheid;
  • Samen leren en ontwikkelen.
Naar boven