Publicatiedatum: 01-11-2019

Heeft u een project dat bijdraagt aan de transformatie van de jeugdhulp? Dan kunt u een bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. U kunt de bijdrage aanvragen via een speciaal format.

Voor zorgaanbieders en (jeugd)instellingen

De bijdrage vanuit het Transformatiefonds is bedoeld voor zorgaanbieders en instellingen die met jeugd werken. Het fonds is ingesteld om binnen de Achterhoek daadwerkelijk te komen tot transformatie van de Jeugdhulp. Zo komen met name projecten die bijdragen aan ‘zo thuis mogelijke hulp’ in aanmerking voor een bijdrage. Dit is actielijn 2 uit het Transformatieplan ‘Perspectief, binding en ondersteuning’.

Is er behoefte aan het project?

Zodra het format is ingevuld en ingediend, beoordelen de 8 Achterhoekse gemeenten of het project een bijdrage krijgt vanuit het Transformatiefonds. Vragen die beantwoord moeten worden, zijn bijvoorbeeld het doel van het project en in hoeverre het project bijdraagt aan de beoogde transformatie. Ook moeten aanvragers onder meer de behoefte aan het project aangeven. 

Indienen per e-mail

Het ingevulde format is per mail in te dienen. Download het format door op deze link te klikken. Of ga naar de pagina ‘zorgaanbieder’ en selecteer in de linker kolom 'Downloads'. Daarna kiest u het document ‘Format transformatie ontwikkelvoorstel’. Binnenkort is het mogelijk om het format geheel digitaal in te vullen. 

Alle actielijnen uit het Transformatieplan

Overigens komen ook projecten die gericht zijn op de andere actielijnen uit het Transformatieplan in aanmerking voor een bijdrage. Meer informatie over de actielijnen staat ook op de pagina 'Transformatie' op deze website.

 

 

Naar boven