Ontwikkelagenda Transformatie

Een gezamenlijke ontwikkelagenda van gemeenten en aanbieders die houvast biedt voor het in partnerschap realiseren van de transformatiedoelstellingen in de Achterhoek. Dat is het doel van de Ontwikkelagenda Transformatie Jeugdhulp & Wmo/Wonen

Totstandkoming Ontwikkelagenda Transformatie

Eind 2023 heeft een afvaardiging van de samenwerkende Achterhoekse gemeenten en van 14 aanbieders gewerkt aan een conceptversie van de Ontwikkelagenda. Ze hebben daarbij voortgebouwd op dat wat er al lag, zoals de visie, aanbestedingsdocumenten, de plannen van aanpak van aanbieders, acties van accountteams en aanbieders en de Bouwgroep Brede Monitoring Achterhoek. De conceptversie is in het eerste kwartaal van 2024 getoetst bij de gemeenten en bij alle gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp en Wmo/Wonen. Dit gebeurde via een consultatieronde. Een totaal van 26 aanbieders hebben zo hun input geleverd. Tijdens de brede bestuurlijke bijeenkomst van 16 mei 2024 wordt de Ontwikkelagenda definitief vastgesteld. 

Realisatie Ontwikkelagenda

De drie accountteams, de Werkgroep primair proces (toegang) van de gemeenten en de Bouwgroep Brede Monitoring zijn samen met betrokken aanbieders al volop bezig met de verschillende opgaven. De Ontwikkelagenda is bovendien nooit ‘af’. Het betreft een levend document waarin gemeenten, aanbieders en inwoners met elkaar voortdurend blijven toetsen of we op de goede weg zitten richting de beoogde transformatiedoelstellingen.

Organisatie van de realisatie

Na vaststelling van de Ontwikkelagenda Transformatie wordt een stuurgroep ingericht. Deze gaat bestaan uit sleutelpersonen uit de regionale samenwerking SDA en een representatieve afvaardiging van aanbieders. Zie hoofdstuk 7 in de Ontwikkelagenda voor een beschrijving van de stuurgroep. 

Vragen over de Ontwikkelagenda

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met Team CLM van Sociaal Domein Achterhoek. 

Downloads

Titel Grootte Categorie
Ontwikkelagenda Transformatie 3.1 MB Transformatie Download
Naar boven