Publicatiedatum: 23-08-2019

Tijdens de regionale bijeenkomst ‘Rode Lijn beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ van 5 juli 2019 zijn aanbieders geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Sinds dat moment zijn er enkele ontwikkelingen.

Gevolgen voor Achterhoeks traject

De ontwikkelingen hebben invloed op het proces en de inhoud van het traject dat de Achterhoekse gemeenten hebben ingezet. Deze ontwikkelingen zijn:

  • Nieuwe ingangsdatum: de ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2022 (in plaats van 1 januari 2021).
  • Verdeling van de financiële middelen: op basis van vraag in plaats van aanbod.
  • Verdeelmodel: er komt een objectief verdeelmodel.
  • Verantwoordelijkheid: in 10 jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten.

Expertiseteam

De VNG heeft een expertiseteam opgericht om te bekijken op welke manier de transitie in beschermd wonen en deze ontwikkelingen zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Eind 2019 komen er concrete uitvoeringsafspraken beschikbaar voor regionale samenwerking.

Meer informatie

In het nieuwsbericht van de VNG van 5 juli 2019 staat meer informatie over de laatste stand van zaken rondom beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning.

Naar boven