Publicatiedatum: 19-08-2023

De Regionale Toeleidings Tafel Achterhoek (RTT) is de nieuwe, gezamenlijke toegangsdeur naar het segment Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf (HCV) en het onderdeel Woonvormen (WV) van het segment Gezins- en Woonvormen. Vooral voor verwijzers levert deze nieuwe tafel gemak op.

Passende verblijfzorg

Het doel van de RTT is om jeugdigen en hun gezin een zo duurzaam mogelijke oplossing voor verblijfszorg te bieden. Zodra een jeugdige bij de RTT wordt aangemeld, bekijkt het collectief aan jeugdhulpaanbieders gezamenlijk wat de meest passende verblijfzorg voor deze jeugdige is. Het voordeel voor verwijzers is dat een jeugdhulpvraag met verblijf niet langer aan meerdere zorgaanbieders voorgelegd hoeft te worden. De vraag wordt aan de RTT behandeld.

Aanmelding en bespreking

Aanmelding voor bespreking aan de RTT is alleen mogelijk door Gecertificeerde Instellingen, Lokale Teams en medisch verwijzers. Wel moet de jeugdige (mits 12+) of zijn/haar ouders met gezag hiervoor toestemming geven. Een jeugdbeschermer kan ook toestemming geven. In dat laatste geval moet er sprake zijn van een ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing, een voogdij maatregel of een jeugdreclasseringsmaatregel. De verwijzer neemt deel aan het overleg, de jeugdige en ouder(s) in principe niet. Verder zit een deel van het collectief van zorgaanbieders aan tafel.

Werkinstructie

Voor de precieze werkwijze van de nieuwe tafel is een werkinstructie beschikbaar. In deze werkinstructie staat ook welke onderdelen van de verblijfszorg onder de nieuwe toeleiding vallen. En welke jeugdhulpverleners deelnemen aan het collectief.

Naar boven