Publicatiedatum: 27-02-2020

De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid omdat zij niet in staat zijn op relevante momenten ernstig nadeel te voorkomen. Er kunnen fysieke problemen zijn en zware regieproblemen. De zorgbehoefte is blijvend.

Voordelen van een overgang naar de Wlz

Voor cliënten kan zorg vanuit de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Voor zowel zorgaanbieders als cliënten is daarnaast het voordeel dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Cliënten hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Indicatiestelling reeds gestart

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is dit jaar gestart met het indiceren, zodat alle cliënten die het betreft per 1 januari 2021 een geldige indicatie hebben. Het gaat naar verwachting om een groep van landelijk 10.000 cliënten, waaronder voor een groot deel mensen met een huidige Wmo-indicatie. Gezien de grootte van de groep wil het CIZ vóór oktober 2020 de indicatiestelling afgerond hebben. Om een indicatie te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat er een aanvraag is gedaan door of namens de cliënt. Het is van belang dat dit tijdig gebeurt. Let op: Wmo-consulenten kunnen geen aanvraag doen, maar zij kunnen wel meedenken over een specifieke cliëntsituatie.

Wat kunt u als zorgaanbieder doen?

Wilt u als zorgaanbieder ook de zorg aan de cliënten met een Wlz-indicatie kunnen (blijven) bieden? Dan dient u een contract te hebben met zorgkantoor Menzis. Voor meer informatie kunt u hiervoor contact opnemen met zorgkantoor Menzis. 

Meer informatie

  • Op de website over de Wlz is meer informatie te vinden over wat een overgang naar de WLZ betekent voor voor u als aanbieder of voor uw cliënten.
  • Bent u zorgaanbieder en twijfelt u of uw cliënt met een Wmo-indicatie in aanmerking komt voor de Wlz of heeft u vragen over het proces? Neem dan direct contact op met het CIZ via de website van het CIZ of telefoonnummer (088) 789 10 00.
  • Heeft u vragen over het doen van een aanvraag of heeft uw cliënt hier hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij MEE Oost-Gelderland voor cliëntondersteuning. Ga naar de website van MEE Oost-Gelderland of naar de speciale website voor cliëntondersteuning. Bellen kan naar (0314) 34 42 24. 
Naar boven