Publicatiedatum: 05-01-2024

In de afgelopen periode is gewerkt aan een oplossing voor het vraagstuk van de parallelle indicaties. Hiervoor is onder meer gesproken met zorgaanbieders uit de segmenten Wmo Integrale Ondersteuning (Wmo IO) en Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ). Het resultaat is een aantal afspraken, die bijdragen aan de integrale dienstverlening die we in de Achterhoek voor ogen hebben. De nieuwe afspraken zijn ingegaan op 1 januari 2024.

Nieuwe afspraken

  • Vanaf 1 januari 2024 verstrekken de gemeenten geen parallelle indicaties meer bij nieuwe cliĆ«nten. Een uitzondering geldt voor jeugd-GGZ (IAJ subsegment behandeling). En dan ook alleen als:
    • de betreffende zorgaanbieder niet zelf basis en/of SGGZ biedt
    • en/of als het een zorgaanbieder GGZ betreft, die geen behandeling individueel/behandeling groep biedt.
  • Mocht sprake zijn van een 315-bericht, dan is het verzoek aan de betreffende  zorgaanbieder om in het opmerkingenveld op te nemen om wat voor soort zorg het gaat.
  • Zorgaanbieders worden benaderd vanwege hun expertise en aanbod, in combinatie met de hulpvraag van de inwoner. De toegang krijgt informatie over welke zorgaanbieders een integraal aanbod leveren en welke niet. Op deze manier kan de toegangsmedewerker zo goed mogelijk de juiste aanbieder adviseren aan de inwoner.
  • Stel dat tijdens het hulp- of ondersteuningstraject de ondersteuningsbehoefte dermate wijzigt, dat de huidige aanbieder die niet kan organiseren. Dan kan de toegang maatwerk toepassen. Zo kan de toegangsmedewerker bekijken of de inwoner naar een andere zorgaanbieder overgedragen kan worden, die de nieuwe benodigde integrale ondersteuning wel kan bieden. Is deze zorgaanbieder niet beschikbaar of is dit niet passend voor de betreffende inwoner? Dan kan bij uitzondering een parallelle indicatie worden afgegeven. De contractmanager en/of kwaliteitsmedewerker beoordeelt samen met de toegangsmedewerker of sprake mag zijn van een parallelle indicatie. Het daadwerkelijke besluit ligt bij de gemeente.
  • De gemeenten hanteren per 1 januari 2024 een sterfhuisconstructie voor de parallelle indicaties van bestaande cliĆ«nten. Hierbij is niet de indicatiedatum het uitgangspunt is, maar het moment waarop de parallelle indicatie volgens de toegang nodig is. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de inwoner en zorgaanbieder.
  • Tijdens de herijking zijn plekprijzen afgesproken afgesproken. Deze blijven ongewijzigd, met uitzondering van de afspraak over indexering.
Naar boven