Publicatiedatum: 18-10-2023

De zorg staat onder druk: er komen steeds meer ouderen en er is minder zorgpersoneel beschikbaar. Preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl worden steeds belangrijkere thema’s. In de Achterhoek wordt daarom hard gewerkt aan de doelstellingen van het landelijke akkoord IZA (Integraal Zorgakkoord). Met dit akkoord wil de regering samen met alle zorgorganisaties, gemeenten, zorgprofessionals en inwoners de verschuiving van zorg naar welzijn en preventie in goede banen leiden.

Extra bijeenkomst: uw mening telt!

Om hiervoor vanuit de samenleving ideeën en gedachten op te halen, zijn er op 23 en 25 oktober 2023 twee bijeenkomsten rondom de toekomst van de zorg en gezondheid in de Achterhoek. Deze tweede bijeenkomst is extra toegevoegd aan het lijstje met bijeenkomsten. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in het Regioplan dat op dit moment in de maak is om de zorg in de Achterhoek toekomstbestendig te maken. Ook de mening van zorgaanbieders, verwijzers, zorgprofessionals en inwoners telt hierin! Dus ook uw mening. Wat vindt u belangrijk met het oog op toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg in de Achterhoek? Laat het weten tijdens een van deze bijeenkomsten.

Met uw input naar een Regioplan Achterhoek!

Het doel van de bijeenkomsten is om samen te kijken naar de uitdagingen die er in de Achterhoek zijn, naar wat er al wordt gedaan en wat er nog meer moet gebeuren. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt; niet alles kan immers in één keer worden opgepakt. Tijdens de bijeenkomsten gaat het programmateam Regioplan Achterhoek met u in gesprek over opgaven binnen de 4 thema’s:

  • Gezond leven en preventie
  • Vitaal ouder worden
  • Mentaal gezond
  • Prettig werken in zorg en welzijn

Waar en wanneer

De bijeenkomsten zijn op:

  • Maandag 23 oktober van 14.30 tot 17.00 uur (Hamalandhal in Lichtenvoorde)
  • Donderdag 25 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur (digitaal)

Aanmelden

Meld u hier vast aan voor één van de sessies.
Naast u is ook ieder ander welkom; deel deze uitnodiging dus vooral!

Heeft u al vragen?

Mail dan naar to.broek@ggdnog.nl

Naar boven