Publicatiedatum: 19-01-2022

In het projectjaar is gewerkt aan een gezamenlijke routekaart. De basisafspraak is dat geen enkel onderwijs-jeugdhulparrangement (OJA) van start gaat voordat deze is besproken in de regionale adviesgroep. Het projectjaar heeft zichtbaar gemaakt dat de route steeds beter wordt gevolgd, maar dat nog een aantal zaken uitwerking behoeft.

Het gesprek voeren

Het doel van de routekaart is om sneller en gemakkelijker het gesprek met elkaar te voeren over onderwijs-jeugdhulparrangementen. Uiteindelijk doel is (ook) extra bureaucratie te vermijden. In de routekaart staat dat nieuwe collectieve onderwijs-jeugdhulparrangementen alleen in samenspraak met het onderwijs (scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverband), de jeugdhulpregio (Sociaal Domein Achterhoek) en de zorgaanbieder gestart kunnen worden. Daarom is de regionale adviesgroep Collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen in het leven geroepen. Deze adviesgroep is in het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar gekomen. De bedoeling is dat de adviesgroep in 2022 ongeveer 1 keer per kwartaal bij elkaar komt. Uiteraard kan de groep vaker bijeen komen, als daar behoefte aan bestaat.

Naar boven