Publicatiedatum: 15-12-2023

De zorg in de Achterhoek staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als we doorgaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast. Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren. In het onlangs gepubliceerde Regioplan is de basis gelegd voor deze samenwerking, die verder borduurt op al bestaande samenwerkingen en inwoners nog meer betrekt. Jorik Huizinga, wethouder Doetinchem namens de Achterhoekse gemeenten: ”Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling: een ander houvast waarmee we de zorg toegankelijk, kwalitatief en goed betaalbaar kunnen houden voor iedereen.”

‘Positieve gezondheid bekrachtigd’

Mieke Zemmelink, bestuurder van Azora en voorzitter van de Thematafel De Gezondste Regio: “We worden ouder wat een goed teken is, het gaat erom hoe we gezond en gelukkig ouder worden. Als uitvoeringsorganisatie in de zorg zetten wij ons in voor goede zorg als je thuis woont, maar ook als je niet langer thuis kan wonen, ongeacht welke leeftijd. Er op inzetten dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gaat over positieve gezondheid en wordt extra bekrachtigd door sterke samenwerking via het Regioplan.”

Op basis van het Regiobeeld

In het Regiobeeld, een thermometer voor de ingeschatte zorgvraag en het aanbod tot 2040, is een toename van mentale problemen en psychische kwetsbaarheid in de regio te zien. Met name bij jongeren. Bovendien zijn de wachttijden voor GGZ relatief lang. Een van de thema’s in het Regioplan is dan ook ‘mentaal gezond’. Voor dit thema werken onder andere ggz, huisartsen en gemeenten samen. In het Regioplan zijn met elkaar afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het vergroten van de mentale weerbaarheid, een wijkgerichte aanpak, voorkomen van verslavingen en meer digitaal aanbod van ggz.

Samenwerking rondom vier thema’s

Totaal zijn er vier thema’s in het regioplan: gezond leven en preventie, veerkrachtig ouder worden, mentaal gezond en prettig werken in Zorg & Welzijn. Naast deze thema’s heeft het plan ook drie randvoorwaarden genoemd, waaronder digitalisering en technologie. Jorik Huizinga: “Wij willen dat Achterhoekers gezond zijn en daarover zelf de regie hebben. We spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben.’’ Wilja Strating, manager regionale Noord en Oost bij Menzis: “Deze ambitie vraagt inspanning van ons allen, van zorg tot sociaal domein en van onszelf als inwoner. We, inwoners, professionals, beleidsmakers en bestuurders moeten nadenken en vormgeven aan anders leven, anders zorgen en anders zorg krijgen.”

Door wie is het Regioplan opgesteld?

Het plan is opgesteld door onder andere verpleeg- en thuiszorgorganisaties, GGZ-aanbieders, ziekenhuizen, huisartsorganisaties, de Achterhoekse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en in afstemming met inwoners en professionals uit de zorg in de Achterhoek. De afspraken in het Regioplan geven richting aan de stappen die betrokken partijen de komende jaren willen gaan zetten voor optimale gezondheid en toekomstbestendige zorg in de Achterhoek. Het Regioplan is gebaseerd op de opgaven uit het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA), de regionale uitdagingen zoals aangegeven in het Regiobeeld van de Achterhoek en de ambities uit de Regiovisie de Gezondste Regio Achterhoek.

 Het Regioplan is hier te vinden.

 

Naar boven