Publicatiedatum: 21-12-2020

Op 16 december 2020 vond de 2e Gesprekstafel plaats van het segment Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ). In totaal hadden 63 zorgaanbieders zich voor deze bijeenkomst aangemeld. De onderwerpen die centraal stonden:

  • Afbakening tussen jeugdsegmenten
  • Conversietabel van producten naar sub-segmenten
  • Doelstellingen
  • Minimumeisen

In 3 parallelsessies werden de onderwerpen doorgenomen. Dit gebeurde aan de hand van een gemeenschappelijke presentatie. Van de 3 sessies is een gezamenlijk verslag gemaakt. 

De Achterhoekse gemeenten nemen de aangedragen punten en input van de 3 parallelsessies mee in het bestek en de verdere uitwerking van de inhoud van de vernieuwde inkoop.

Alle terugblikken van de Gesprekstafels tot nu toe staan op de pagina Terugkoppeling Gesprekstafels

Naar boven