Publicatiedatum: 08-02-2021

Op 7 en 14 januari 2021 vonden voor zorgaanbieders 2 algemene informatiesessies plaats over de Inkoop 2022. De programma's van beide bijeenkomsten was identiek. Naast informatie over het proces van de aanbesteding, het hoe en wat van resultaatgericht werken, de bekostigingssystematiek (waaronder lumpsum financiering) en welk type organisaties bij de aanbesteding kunnen inschrijven, was er ook alle ruimte om vragen te stellen. Bij beide bijeenkomsten maakten de aanwezigen daarvan volop gebruik. De vragen zijn nu ook op papier beantwoord. Nieuwsgierig? Bekijk hier de Q&A’s van de bijeenkomst op 7 januari 2021 en bekijk hier de Q&A’s van de bijeenkomst op 14 januari 2021. Ook de presentatie kunt u nog een keer bekijken.  

Inmiddels heeft op 26 januari 2021 alweer de volgende algemene informatiesessie plaatsgevonden. De presentatie kunt u eveneens bekijken.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Presentatie Informatieve Sessie - 26 januari 2021 7.3 MB Inkoop Download
Presentatie Informatieve Sessie - 7 en 14 januari 2021 15 MB Inkoop Download
Q&A's overkoepelende bijeenkomst - 7 januari 2021 170 KB Inkoop Download
Q&A's overkoepelende bijeenkomst - 14 januari 2021 144 KB Inkoop Download
Naar boven