Publicatiedatum: 12-10-2020

Op 1 oktober 2020 stond de kennissessie ‘Samenwerking’ op het programma. 26 deelnemers troffen elkaar in de ochtendsessie en nog eens 22 deelnemers in de middagsessie. De onderwerpen van gesprek? Van trends in samenwerken binnen het sociaal domein tot samenwerkingsmodellen en scenario’s. Maar ook werd met elkaar gesproken over de inhoudelijke opdracht en kostenbeheersing. De deelnemers keerden huiswaarts met een set handige do’s en don’ts.

Behoefte aan elkaar leren kennen

“Eén ding kwam duidelijk naar voren: de behoefte om elkaar beter te leren kennen. Als we het over samenwerking hebben, is dat natuurlijk heel mooi”, blikt Melissa Jansen, projectleider Inkoop, terug op de kennissessie. “Uiteraard gaan we bekijken hoe we het beste de contactgegevens digitaal kunnen delen.”

Voor de kennissessie hadden een kleine 50 deelnemers zich aangemeld. Veelal afkomstig uit de Achterhoek of aanbieders van buiten de regio die wel in de Achterhoekse gemeenten actief zijn. Maar ook organisaties die landelijk opereren en geïnteresseerd zijn in kennisdeling en inkoopplanning, namen deel. 

Delen van kennis als kans

Heel wat onderwerpen kwamen tijdens de kennissessie aan de orde. Voor vragen was er ook volop ruimte. Waar zien gemeenten en zorgaanbieders de transformaties? Hoe kun je met elkaar data (lokaal en centraal) delen, om zo de trends per subgroep of gebied te monitoren? De gesprekken maakten bovendien duidelijk dat er vaak nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, de ouders en de sociale omgeving.

Melissa Jansen: “De kansen en samenwerking worden vooral gezien in het delen van kennis, in het hanteren van een eenduidige systematiek van dossiers en in regie. Denk aan digitale kennisdeling, warme overdracht en tijdige gezamenlijke analyses van vervolgtrajecten.” 

De reader is nu beschikbaar!

Wilt u de presentatie nog eens terugzien of de vragen én antwoorden nog eens doornemen? Of kon u niet bij de bijeenkomst zijn, maar bent u wel geïnteresseerd? Naar aanleiding van de kennissessie is een reader gemaakt. Download de reader hier

Ook komende tijd vinden verschillende activiteiten plaats. Ga voor een actueel overzicht van alle data naar de Agenda.

Naar boven