Publicatiedatum: 23-02-2024

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige samenwerking in de Achterhoek? Om daar antwoord op te vinden, vonden 6 en 8 februari 2024 een tweetal bijeenkomsten plaats. Deelnemers waren consulenten, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en contractmanagers van de gemeenten. Daarnaast waren medewerkers van zorgaanbieders, huisartspraktijken en Gecertificeerde Instellingen van de partij.

Elkaar ontmoeten en van elkaar leren

Belangrijke ingrediënten voor een toekomstbestendige samenwerking zijn zonder twijfel de ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Een eerste stap werd begin 2023 gezet met een grote kennismakingsbijeenkomst. Deze nieuwe bijeenkomsten waren een uitgelezen kans om ook inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Synergie

Zo stonden onder meer de mogelijkheden van de toewijzing (Wmo en Jeugd) en de samenwerking verwijzer/toegang en contractmanagement op het programma. En werd bijvoorbeeld van gedachten gewisseld over vragen als: Welke synergie kan er ontstaan bij een nauwere samenwerking tussen verwijzer, toegang en contractmanagement? Hoe kunnen we vanuit onze beleids- en inkoopdoelen gezamenlijk goede uitvoering geven aan de (contract) afspraken?

Oefenen met resultaten formuleren

Ook werd stilgestaan bij het beleidsplan IZA en de Ontwikkelagenda waaraan in de regio wordt gewerkt. En in groepjes oefenden de deelnemers met het formuleren van resultaten voor de zorgvraag van fictieve Achterhoekers Simon en Marit. Speciaal hiervoor waren enkele zorgaanbieders naar de bijeenkomsten gekomen. Een breed gedeelde conclusie na afloop: het is zinvol om met zorgaanbieders het formuleren van resultaten te oefenen, om zo nog beter te kunnen aansluiten bij de ondersteuningsvraag van een inwoner.

Vervolg in het najaar

De bijeenkomsten smaken naar meer. Hoewel de deelnemers elkaar ‘in het veld’ ook wel tegenkomen, blijkt het waardevol om regelmatig even uit de waan van de dag te stappen. Om elkaar te spreken en gezamenlijk te focussen op het samen zorgen voor toekomstbestendige zorg en ondersteuning in de Achterhoek. Daarom is afgesproken dat deze bijeenkomsten in het najaar 2024 vervolg krijgen.

Naar boven