Publicatiedatum: 26-11-2020

5 jaar na de decentralisaties is in de Achterhoek het eindpunt van de transformatie echt in zicht. Niet alleen staat de deadline van 1 januari 2022 nu echt vast, óók zijn de uitgangspunten bekend van waaruit komende periode de laatste stappen (waaronder de inkoop) concreet worden vormgegeven.

Het streven is een optimale uitvoering

Al sinds de decentralisaties van 2015 hebben de 8 Achterhoekse gemeenten de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van de toen nieuw verkregen taken (Jeugdhulp, Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen). Afgelopen september stelden de gemeenten de deadline voor het laten ingaan van deze optimale uitvoering al vast op 1 januari 2022. Dit betekent onder meer dat per die datum de nieuwe contracten ingaan met zorgaanbieders die Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen leveren. Nu ook de uitgangspunten bekend zijn, kunnen gemeenten en zorgaanbieders echt samen op weg om de optimale uitvoering van deze taken binnen het sociaal domein vorm te geven.

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

Voor de optimale uitvoering van de inkoop hebben de Achterhoekse gemeenten een aantal uitgangspunten bepaald. Een deel van deze uitgangspunten (1 tot en met 6) geldt voor de totale transformatie. De laatste 2 uitgangspunten zijn specifiek op de inkoop van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen van toepassing:

 • Kantelen naar preventie
 • Resultaat zorginzet staat voorop
 • Duidelijke rolverdeling: partnerschap, opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Andere manier van sturen: monitoring van resultaten/prestaties en maatschappelijke effecten
 • Andere manier van inkoop en contractering
 • Andere manier van bekostiging (financiering wordt gekoppeld aan resultaatafspraken)
 • Langdurige contracten (maximaal 7 jaar)
 • Bereidheid tot regionaal leveren (de haalbaarheid wordt nog nader onderzocht) 

In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ (komt binnenkort online) worden de uitgangspunten nader toegelicht.

Tussentijdse deadlines

Op weg naar 1 januari 2022 (hét moment waarop de optimale uitvoering een feit moet zijn) passeert nog een aantal fases de revue. Zie voor een volledige toelichting op de verschillende fases de informatieplaat ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’). De belangrijkste tussentijdse deadlines zijn:

 • Uiterlijk 1 april 2021 gaat de aanbesteding van de nieuwe contracten van start (aanbestedingsfase)
 • Uiterlijk 1 oktober 2021 is de gunning rond
 • Vanaf 1 oktober breekt de implementatiefase aan

Andere deadline voor Dyslexie: 1 augustus 2021

Alléén voor Dyslexie hebben de gemeenten een andere ingangsdatum bepaald: 1 augustus 2021. Op deze datum begint het nieuwe schooljaar, wat voor dit segment een veel betere ingangsdatum is dan 1 januari 2022.

Dialoog(fase)

De periode tot aan de start van de aanbesteding (dus van september tot aan 1 april 2021) is benoemd tot ‘dialoogfase’. In deze periode willen de gemeenten met zorgaanbieders in gesprek over de vertaling van de uitgangspunten naar de daadwerkelijke, vernieuwde uitvoering. De uitkomsten van de dialoog worden onder meer gebruikt voor de inkoopstukken, zoals de selectieleidraden. Ook in de implementatiefase zal er ruimte zijn voor dialoog. De Achterhoekse gemeenten willen dan in gesprek met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders over de implementatie van de vernieuwde uitvoering.

De dialoogmomenten worden via de agenda op deze website en in de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022 aangekondigd. Op deze website komt ook steeds een terugkoppeling van deze dialoogmomenten (klik hier voor de terugkoppelingen van de sessies van Jeugdhulp).

Besluitvorming binnen de gemeenten

Om de optimale uitvoering ook formeel goed te regelen, moeten de Achterhoekse colleges van Burgemeester en Wethouders met een aantal zaken formeel instemmen. Bijvoorbeeld met de segmenten (op dit moment zijn de segmenten voor Jeugdhulp al bekend) en bijvoorbeeld de wijze van financiering. Een van de denkrichtingen voor wat betreft de bekostiging is dat de systematiek van P x Q (prijs x hoeveelheid, het ‘uurtje factuurtje’) plaatsmaakt voor resultaatbekostiging.

Naar verwachting vindt begin februari 2021 de finale inhoudelijke besluitvorming plaats in de colleges van Burgemeester en Wethouders. Uiterlijk 2 maart 2021 worden de selectieleidraden vastgesteld, waarna de aanbesteding op 1 april 2021 van start kan.

Meer informatie via informatieplaten

Alle informatie over het hoe, wat en waarom van de stappen op weg naar de transformatie in de Achterhoek wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. Deze informatieplaten zijn bedoeld om het basis verhaal over het sociaal domein Achterhoek op toegankelijke wijze te vertellen aan bijvoorbeeld zorgprofessionals. Download in het blok hieronder de informatieplaten of klik op de onderstaande links:

Alle actuele informatie over de Inkoop 2022 is te vinden op de themasites Inkoop Jeugdhulp 2022, Inkoop Wmo 2022, Inkoop Beschermd Wonen 2022. Op deze themasites staan onder meer nieuwsberichten, de belangrijkste documenten (zoals notities, visies en kaders) en wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. 

Downloads

Titel Grootte Categorie
Informatieplaat 1: - Waar komen we vandaan? (decentralisaties) 606 KB Inkoop Download
Informatieplaat 2: - Waar staan we nu? (De eerste stappen naar Transformatie) 701 KB Inkoop Download
Informatieplaat 3: - Waar gaan we naartoe? (over de uitgangspunten voor de Inkoop 2022) 731 KB Inkoop Download
Informatieplaat 4: - Het proces van de vernieuwde inkoop 1.3 MB Inkoop Download
Naar boven