Publicatiedatum: 28-01-2021

Informatiesessies subsidietender ambulante Jeugdhulp en Wmo-begeleiding in Oude IJsselstreek

Gelijktijdig aan de regionale inkoop van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen (per 1 januari 2022) organiseert de gemeente Oude IJsselstreek een eigen traject voor de levering van ambulante Jeugdhulp en Wmo (zie ook een eerder nieuwsbericht). De gemeente zoekt zorgpartners die ambulante Jeugdhulp en/of Wmo-begeleiding aan inwoners van de gemeente oude IJsselstreek willen leveren voor de nieuwe contractperiode vanaf 1 januari 2022. De gemeente wil met deze zorgpartners concreet uitvoering geven aan de visie op het sociaal domein 'Naar het hart van de beweging'. De zorglevering wordt georganiseerd met een subsidietender. Wilt u weten hoe? Meldt u dan aan voor de digitale informatiesessie(s) op 18 februari 2021.

DIGITALE INFORMATIESESSIES op 18 februari 2021

van 13.00 – 14.30 uur focus op ambulante Wmo

van 15.00 – 17.00 uur focus op ambulante Jeugdhulp

Informeren over en input voor de subsidietender

De bijeenkomst is bedoeld om zorgaanbieders te informeren over de subsidietender. Er wordt ingegaan op de inhoud en eisen, bekostiging, planning, de wijze van inschrijving en het proces. Ook is het mogelijk om in een chat vragen te stellen. De vragen uit de informatiesessie dienen als input voor de subsidietender.

De subsidietender is een uitwerking van de visie en voornemens. Over deze voornemens is de gemeente al sinds 2019 met grote en kleine aanbieders in gesprek. Belangrijke elementen zijn: langlopende contracten en gezamenlijke verantwoordelijkheid om daarmee als partners samen invulling te geven aan het lokaal zorgnetwerk. Voor meer informatie over de subsidietender kijk op onze website.

Meld u vóór 16 februari aan!

Aanmelden kan via het aanmeldformulier (klik hier). Let op! Aanmelden kan tot 16 februari 2021. Na aanmelding ontvangt u een link om de bijeenkomst bij te wonen. Per zorgaanbieder is het mogelijk om met maximaal 1 persoon deel te nemen. 

Naar boven