Publicatiedatum: 17-06-2021

De 1e fase van de aanbesteding in het kader van de ‘Inkoop 2022’ nadert het einde. Vrijdag 18 juni hebben zorgaanbieders die zich voor de aanbesteding hebben ingeschreven, te horen gekregen of ze door zijn naar de volgende ronde. Alleen de uitslag van het segment Wmo Integrale Ondersteuning komt later: maandag 21 juni. 

Inhoudelijke beoordeling is afgerond

Met de bekendmaking van de uitslag komt de 1e fase van de aanbesteding, de ‘selectiefase’, ten einde. In totaal hebben 140 zorgaanbieders (al dan niet als samenwerkingscollectief) zich gemeld voor de aanbesteding. De Achterhoekse gemeenten hebben afgelopen weken alle ingediende ‘bekwaamheidsdossiers’ inhoudelijk gelezen en beoordeeld. 

Drie uitkomsten

De uitslag bestaat uit drie verschillende opties: ‘geselecteerd’, ‘niet-geselecteerd’ of ‘wachtkamer’. Zorgaanbieders die te horen krijgen dat ze zijn geselecteerd, gaan door naar de 2e fase. Dit is de ‘gunningsfase’. Voor zorgaanbieders die niet zijn geselecteerd, komt het proces ten einde. Tot slot krijgt een aantal zorgaanbieders te horen dat ze in de wachtkamer zijn geplaatst. Dit betekent dat ze nog kans hebben om gegund te worden. Bijvoorbeeld als in de gunningsfase toch nog zorgaanbieders afvallen of als blijkt dat met de (beoogd) gegunde partijen toch geen dekkend zorgaanbod mogelijk is.

Uitslag is vertrouwelijk

Zorgaanbieders ontvangen de uitslag via een bericht in Negometrix. De uitslag is vertrouwelijk. Dit betekent dat de Achterhoekse gemeenten de uitslag niet openbaar maken. Ook zorgaanbieders krijgen het verzoek om vertrouwelijk met de uitslag om te gaan.

Soepele overgang, zorgcontinuïteit voor cliënten

De zorgcontinuïteit voor onze cliënten staat voorop. De Achterhoekse gemeenten verwachten daarom van alle zorgaanbieders dat ze meewerken aan een zorgvuldige afronding van de aanbesteding én aan een zorgvuldige en soepele overgang van de dienstverlening. Op 2 juli 2021 wordt bekend hoe de gemeenten omgaan met de overgang. De informatie komt onder meer op deze website. Alle zorgaanbieders die op dit moment zorg of ondersteuning verlenen in de 8 Achterhoekse gemeenten, krijgen dan ook persoonlijk bericht.

Naar boven