Publicatiedatum: 01-01-2022

Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de Achterhoekse gemeenten ook dit jaar samen. De gemeenten maken gebruik van de door het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders ontwikkelde producten.

Website i-sociaaldomein

Alle benodigde documenten zijn te vinden op i-sociaaldomein (klik op link). De benodigde documenten voor dit onderdeel zijn:

  • Verantwoordingsformat_2021_Jeugdwet
  • Verantwoordingsformat_2021_Wmo
  • Landelijk accountantsprotocol

Verantwoording Coronacompensatie

De verantwoording van de Meerkostenregeling voeren de afzonderlijke gemeenten zelf uit. Indien nodig nemen de gemeenten contact met u op. 

Landelijk accountantsprotocol

De Achterhoekse gemeenten passen het landelijk accountantsprotocol 2021 integraal toe. Deze controle moet uitgevoerd worden door een bij de NBA (de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant. Indien er sprake is van een wettelijke controleopdracht, dan dient de accountantsorganisatie een vergunning te hebben van de AFM.

Heeft u signalen dat bij u de accountantscontrole of het –oordeel problematisch kan worden? Dan is het verzoek om dit aan de gemeenten door te geven. Zie daarvoor het mailadres onderaan dit bericht. Afhankelijk van de problematiek kunnen de gemeenten dan tijdig met u in overleg treden en aanvullende (controle)maatregelen treffen.

Bestedingsverklaring

Zorgaanbieders met een totale jaaromzet per domein van beneden de € 125.000 worden ontzien van een accountantsverklaring. Deze zorgaanbieders dienen bij de productieverantwoording Wmo en Jeugdwet alleen een zogenaamde bestedingsverklaring per gemeente bij te voegen. Deze bestedingsverklaring moet door de bestuurder zijn ondertekend. Het model van deze bestedingsverklaring kunt u hier downloaden

Termijnen en adres van indiening

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inspannen om:

  • Facturen over 2021 vóór 31 januari 2022 in te dienen;
  • Financiële productieverantwoording 2021 vóór 1 maart 2022 in te dienen;
  • Controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2022 in te dienen.

E-mailadres

U kunt de documenten indienen via: verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u ook via dit e-mailadres stellen: verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Naar boven