Publicatiedatum: 24-03-2021

Nu de Coronacrisis aanhoudt, hebben de 8 Achterhoekse gemeenten besloten om de landelijke Corona compensatieregelingen te verlengen. De einddatum is 31 december 2021.

Landelijke lijn

Zorgmedewerkers staan nog altijd in de frontlinie als het gaat om de strijd tegen het Coronavirus. Niet verwonderlijk dus dat het kabinet ook bij deze tweede lockdown de zorgsector heeft opgenomen in de lijst met ‘uitgezonderde beroepsgroepen’. Oftewel, beroepsgroepen die niet in lockdown gaan. Ondanks dat zorgaanbieders in theorie niet te maken hebben met omzetderving, vraagt de praktijk nog steeds om ondersteuningsmaatregelen. Om die reden zijn de compensatieregelingen verlengd. De Achterhoekse gemeenten volgen die landelijke lijn. 

Meerkostenregeling

Allereerst de Meerkostenregeling. Hoewel de zorgsector ‘doorwerkt’, moet dit wel volgens de RIVM-richtlijnen. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee. Zorgaanbieders kunnen deze extra kosten declareren via de Meerkostenregeling.

Declareren van meerkosten werkt als volgt:

Toestemming om zorg anders te verlenen

Daarnaast geven de gemeenten in de Achterhoek toestemming voor het op een andere manier leveren van zorg. Het komt vanwege de lockdown immers nog steeds voor dat de zorg alleen in alternatieve vorm kan doorgaan. Wel gelden de volgende voorwaarden: 

  • Zorgaanbieders bieden de zorg die noodzakelijk en nodig is. De zorg anders of enigszins beperkter invullen is toegestaan (beeldbellen etc.). De geleverde zorg wordt betaald conform de afgegeven indicatie. Het is niet mogelijk een hogere prijs te declareren.
  • De ingezette zorg moet altijd een logische relatie blijven houden met de ondersteuningsbehoefte, zoals bij de indicatie is vastgesteld. De afgesproken productcodes, de huidige beschikkingen en het landelijke berichtenverkeer blijven in stand.
  • De eigen bijdragen lopen bij anders of enigszins beperkter geleverde zorg door.
  • De gemeenten behouden zich het recht voor om rechtmatigheidsonderzoeken te doen.

Regeling doorbetaling niet-geleverde zorg PGB

Tot slot is de ‘Regeling doorbetaling niet-geleverde zorg PGB’ opnieuw ingevoerd. Deze regeling is bedoeld voor zorg die wordt betaald vanuit een PGB-Wmo en PGB-Jeugd.

Ook bij deze regeling is het uitgangspunt dat de zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is volgens de regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor is (volledige) zorg of ondersteuning tijdelijk niet mogelijk.

Let op! Werkt een zorgverlener op basis van een arbeidsovereenkomst en raakt de zorgverlener zelf besmet? Dan kan er géén gebruik worden gemaakt van de ‘Regeling doorbetaling niet-geleverde zorg PGB’. Deze zorgverleners moeten gebruikmaken van het reguliere doorbetalen bij ziekte.

De regeling geldt óók voor dagbesteding. Bijvoorbeeld als de dagbesteding vanwege besmetting (gedeeltelijk) wordt gesloten. Of als het vanwege de RIVM-richtlijnen niet mogelijk is om de volledige zorg te leveren. De budgethouder hoeft voor het doorbetalen van deze niet-geleverde zorg vooraf geen toestemming te vragen aan de verstrekker.

Looptijd

De verlenging van de Regeling doorbetaling niet-geleverde zorg PGB geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. De Meerkostenregeling is niet met terugwerkende kracht ingevoerd. De einddatum van beide regelingen is 31 december 2021.

 

 

 

Naar boven