Publicatiedatum: 14-01-2021

Door de Coronacrisis hebben veel zorgaanbieders te maken gekregen met meerkosten. Hiervoor heeft het Rijk een regeling opgesteld die de Achterhoekse gemeenten volgen. Inmiddels zijn er landelijk afspraken gemaakt over het verlengen van de Meerkostenregeling tot 31 december 2021. Lees voor de details in het bericht van de VNG.

Onder voorbehoud van een nog te nemen besluit volgen de Achterhoekse gemeenten deze landelijke afspraken. Aanvragen voor de Meerkostenregeling kunt u mailen naar meerkostencorona@sociaaldomeinachterhoek.nl.  

 

Naar boven