Publicatiedatum: 12-10-2020

Eerst was het plan om de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen op 1 januari 2021 te laten ingaan. Dit zorgde voor onrust bij veel zorgaanbieders die aangaven meer tijd te willen voor de voorbereidingen en een goede dialoog. Daarop besloot het bestuurlijk overleg van het Sociaal Domein Achterhoek op vrijdag 25 september om voor een nieuwe ingangsdatum te gaan: 1 januari 2022. Tot die tijd doorlopen we 4 fases.

Eerst de dialoogfase

De periode om te komen tot de nieuwe contracten bestaat uit een aantal fases. De eerste fase is die van dialoog. In deze fase is het de bedoeling om de visie te vertalen naar concrete uitgangspunten. Ook de nodige documenten voor de inkoop komen in deze fase tot stand. Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en te adviseren. Tot aan uiterlijk 1 april 2021 is het zogezegd de bedoeling om breed het gesprek te voeren. 

Daarna aanbesteding, gunning en implementatie

Na de dialoogfase volgt vanaf 1 april 2021 de fase van aanbesteding. In deze fase kan volgens de aanbestedingsregels geen dialoog plaatsvinden. Dat gebeurt dan ook niet. De gunning staat gepland voor uiterlijk 1 oktober 2021. Daarna volgt de implementatiefase. Ook in deze fase willen de Achterhoekse gemeenten met zorgaanbieders in gesprek. Let wel: het gesprek zal dan met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders zijn. Het gespreksonderwerp is vanzelfsprekend de implementatie naar 1 januari 2022.

Op 1 januari 2022 gaat vervolgens de nieuwe werkwijze binnen de Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen van start.

Naar boven