Publicatiedatum: 29-05-2020

Het blijft ook na 1 juli 2020 toegestaan om alternatieve vormen van hulp te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is. Zie hiervoor ook scenario 1 in de declaratieregeling van de Achterhoekse gemeenten.

Dien uw PDF-factuur vóór 1 september in!

De 8 Achterhoekse gemeenten hanteren 1 september 2020 als deadline voor het insturen van de PDF-facturen op grond van de declaratieregeling. Deze deadline is (voorlopig) gesteld, in afwachting van nadere landelijke verantwoordingseisen vanuit het Rijk. De uiterlijke datum van 1 september 2020 voor het insturen van de PDF-facturen is nu opgenomen in de declaratieregeling. Voorziet u problemen om deze deadline te halen? Dan ontvangen wij graag uw onderbouwing. Dit per mail

 

 

Naar boven