Publicatiedatum: 08-12-2019

Op 1 januari 2020 is de regionale werkwijze uitstroom Beschermd Wonen (BW) ingegaan. Deze werkwijze is ook opgenomen in de inkoopvoorwaarden sociaal domein 2020

Doel van de regionale werkwijze 

Het doel is tweeledig:

  1. De uitstroom van cliënten vanuit een instelling naar zelfstandig wonen zo goed mogelijk laten verlopen, waarbij het zelfstandig wonen ook op de langere termijn slaagt.
  2. Zorgen dat cliënten, als zij toe zijn aan uitstroom uit een instelling, ook tijdig een zelfstandige woning kunnen krijgen.

Kritische succesfactoren 

Om het gestelde doel te realiseren, is een drietal kritische succesfactoren van belang:

1- De cliënt (uitstromer) beschikt over de benodigde vaardigheden of wordt hierin zodanig begeleid/ondersteund, dat hij/zij aan de benodigde woonvaardigheidseisen kan voldoen. Daarbij gaat het om:

  • Woonvaardigheden (acceptabel woongedrag, voldoende verzorging van de woning en buitenruimte, veiligheid niet in gevaar brengen, etc.);
  • Betaalvaardigheden (maandelijks de volledige huur betalen);
  • Aanspreekbaarheid voor buren en woningcorporatie.

2. Er is een passende woning beschikbaar (woningeigenschappen en betaalbaarheid, sluit de woning aan bij de behoefte van de uitstromer).

3. Er is passende ambulante begeleiding georganiseerd. Voor de meeste uitstromers geldt dat zij ook, nadat zij zelfstandig gaan wonen, nog behoefte hebben aan ondersteuning/begeleiding. Dit is in principe zorg die door de gemeente waar de cliënt woonachtig is, wordt toegekend.

Download de werkwijze

Let op! Het is van belang dat u als zorgaanbieder op de hoogte bent van de werkwijze en dat u deze ook daadwerkelijk toepast op cliënten die kunnen uitstromen. Het document met de werkwijze kunt u hier downloaden

Naar boven