De decentralisaties

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet. Voorheen lag die verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid en provincies. Met de overheveling van deze wettelijke taken (dus de decentralisaties) wilde de Rijksoverheid een verandering realiseren binnen het sociaal domein. De gedachte was en is nog steeds om meer verantwoordelijkheden bij inwoners te leggen, een verder terugtredende overheid te realiseren en de beleids- en uitvoeringstaken te beleggen bij de overheid die het dichtst bij de inwoner staat: de gemeente. Kortom, kortere lijnen, beter zicht op wat werkt en wat niet, meer maatwerk en minder verspilling.

Terug naar Over Ons
Naar boven