Samen naar een optimale uitvoering Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Ontvangt u op dit moment zorg of ondersteuning ontvangt vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen (voorheen Beschermd Wonen)? Dan wilt u mogelijk weten wat er vanaf 1 juli 2022 gaat gebeuren. En natuurlijk wat dit voor u gaat betekenen. De 8 Achterhoekse gemeenten bereiden zich namelijk voor op een nieuwe aanpak. Op deze webpagina komen de antwoorden op de meest gestelde vragen. Bij nieuwe vragen en als er nieuwe informatie is, wordt de informatie aangevuld.

Meest gestelde vragen & antwoorden

Vragen & Antwoorden

Jazeker, u houdt de zorg waarvoor u een indicatie heeft. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat u wilt bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning die u nodig heeft, straks nog meer in overleg met u en uw zorgaanbieder. Uw ondersteuningsvraag krijgt dus vanaf 2022 nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten wij u ook weten wat dit allemaal voor u betekent. Wij beloven u: u weet op tijd waar u aan toe bent. En u houdt de zorg die u nodig heeft, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat uw zorgaanbieder geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen de zorgaanbieder die u nu heeft en de gemeente samen voor een goede overdracht naar uw nieuwe zorgaanbieder. En: uw huidige zorgaanbieder blijft de zorg of ondersteuning leveren, totdat uw nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

Een aanbesteding is een inkoopmethode. De Achterhoekse gemeenten kopen samen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners in. Zorgaanbieders kunnen zelf beslissen of ze meedoen aan de aanbesteding. Als ze meedoen, moeten ze antwoord geven op een aantal vragen van de gemeenten. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen welke kwaliteit ze leveren en welke dienstverlening ze precies bieden. En natuurlijk voor welke prijs. Zorgaanbieders die het beste scoren op alle eisen, krijgen een contract. Zij mogen zorg leveren in de Achterhoekse gemeenten.   

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas dan weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Zodra het zover is, laten we u weten wat de uitkomst voor u gaat betekenen. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, dat is niet zo. De nieuwe aanpak gaat in op 1 juli 2022. Op die datum gaan ook de nieuwe contracten in met zorgaanbieders. De huidige contracten met de huidige zorgaanbieders worden tot die datum verlengd. Dus u houdt in principe uw huidige zorg, tenzij uw eigen zorgbehoefte verandert of als bijvoorbeeld uw indicatie afloopt. Dan bekijkt de gemeente samen met u welke zorginzet het beste bij uw vraag past.

De zorgaanbieder die u nu heeft, blijft uw zorg of ondersteuning leveren, totdat de zorg bij uw nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente, de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder zorgen samen voor een goede overdracht van de zorg.

Op dit moment weten wij nog niet welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Het is dus nog niet bekend of u uw huidige zorgaanbieder houdt. De gemeenten zijn komende tijd nog bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. Zodra de uitkomst bekend is, laten wij u deze weten. Dan hoort u van ons of u uw huidige zorgaanbieder houdt of dat u een andere zorgaanbieder krijgt. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Ja en nee. Het belangrijkste: u houdt de zorg die u nodig heeft. Dit betekent dat u uw zorg houdt gedurende de periode waarvoor u een indicatie heeft gekregen. U wordt dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd. 

Als uw situatie verandert, kan het wel zijn dat u een nieuwe indicatie krijgt. En dat geldt ook als uw indicatie afloopt en u daarna nog zorg of ondersteuning nodig heeft.

Uw indicatie komt er na 1 juli 2022 wel anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van uw indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Uw zorg verandert hierdoor niet. U houdt de zorg die u nodig heeft.

Als u na 1 juli 2022 nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, krijgt u hiervoor een nieuwe indicatie. U houdt de zorg die u nodig heeft. Op 1 juli 2022 gaat wel de nieuwe aanpak van start en gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders in. Dit kan wel gevolgen hebben voor u. Zie hiervoor ook de andere vragen en antwoorden.

Nee, in principe niet. U houdt de zorg waarvoor u nu geïndiceerd bent, behalve als uw indicatie afloopt of uw situatie verandert. Dan bekijken we uw zorgbehoefte opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

Zodra de gemeenten nieuwe contracten hebben afgesloten met zorgaanbieders, laten wij u dit weten.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners die gebruikmaken van dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Nee, de aanbesteding is niet bedoeld voor inwoners met een pgb. Wel geldt de nieuwe aanpak geldt straks ook voor u. Uw zorgbehoefte komt in deze aanpak nog meer centraal te staan. Dat geldt ook voor het resultaat dat u met de inzet van zorg wilt behalen. Voor het zo goed mogelijk invoeren van deze nieuwe aanpak krijgen nieuwe indicaties komende tijd als maximale einddatum 1 juli 2022. Loopt uw indicatie voor 1 januari 2022 af en u krijgt een nieuwe indicatie? Dan komt daarop als einddatum 1 juli 2022 te staan. Dit najaar krijgt u hier meer informatie over.

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdhulp. Daarbij werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat uw ondersteuningsvraag nog meer voorop komt te staan. Het gaat om het resultaat dat u met de inzet van zorg of ondersteuning wilt bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, dus ook u, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met een nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom kijken we bijvoorbeeld bij de aanbesteding eerst naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor u nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Naar boven