Publicatiedatum: 01-06-2022

De contracten voor de levering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen in de Achterhoekse gemeenten zijn woensdag 25 mei ondertekend. Dit gebeurde in aanwezigheid van vrijwel alle zorgaanbieders, veel betrokken medewerkers van de gemeenten en wethouders. De nieuwe dienstverlening gaat in op 1 juli 2022. 

Nieuwe contracten

Na een intensieve voorbereiding ging op 1 april 2021 de aanbesteding van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen van start. Een jaar later, begin april 2022, vond de definitieve gunning plaats voor de 4 segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De aanbesteding van de onderdelen Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp hebben de gemeenten nog niet afgerond. Dit gebeurt naar verwachting in de komende maanden. 

Nieuwe manier van werken

Met de nieuwe contractering zetten gemeenten en zorgaanbieders in de Achterhoek de volgende stap in de transformatie van het sociaal domein. Een grote ambitie is namelijk om inwoners meer betrokkenheid te geven bij het bepalen van hun zorg en/of ondersteuning. Ook beogen de gemeenten met de nieuwe contractering efficiëntere en effectievere hulpverlening te realiseren. En dat tegen betaalbare kosten, zodat de zorg en ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar blijft voor inwoners.

Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft niet aan alle onderdelen van het regionale inkoopproject meegedaan. De gemeente heeft alleen voor de onderdelen Gezins- en Woonvormen en Wonen nieuwe contracten afgesloten. Voor de andere onderdelen heeft de gemeente afgelopen jaar een eigen inkooptraject doorlopen. 

Voorbereiding en overdracht van zorg

De komende periode bereiden de Achterhoekse gemeenten en zorgaanbieders de start van de nieuwe contracten en werkwijze voor. Via dialoogsessies wordt de werkwijze verder ingevuld. Daarnaast zijn de gemeenten begonnen met de overdracht van cliënten die hulp en/of ondersteuning krijgen van niet-gegunde zorgaanbieders naar zorgaanbieders die wel een nieuw contract hebben. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt, de huidige en de nieuwe zorgaanbieder. Hiervoor hebben de gemeenten een overgangsperiode van een halfjaar afgesproken; tot 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle inwoners met zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hun hulp via een van de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Themapagina Inkoop 2022

Meer weten over de Nieuwe Werkwijze binnen Sociaal Domein Achterhoek? Of het afgelopen inkooptraject ‘Inkoop 2022’? Bekijk dan de themapagina op deze website. Op deze pagina staan ook de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Naar boven