Publicatiedatum: 21-10-2020

Overbelaste ouders ontlasten door inzet van een steungezin. De pilot InHuis Steungezinnen heeft laten zien dat het werkt. Vanaf 1 januari 2021 wordt de pilot omgezet in regulier aanbod.

Voor overbelaste ouders

Sinds november 2018 kunnen overbelaste ouders in de 7 gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk een beroep doen op InHuis Steungezinnen. Een steungezin of steunouder vangt gedurende een dag(deel) of voor enkele uren per week de kind(eren) op van de overbelaste ouder(s). De ouders krijgen even tijd voor zichzelf en kunnen zo op adem komen en aan hun overbelasting werken.

Voorkomt zwaardere zorg

De uitvoering gebeurt door Yunio Jeugdgezondheidszorg (JGZ). “Door inzet van steungezinnen bieden we kinderen een betrouwbare en ondersteunende volwassene en kunnen we opeenstapeling van problemen in de ontwikkeling van een kind verminderen of voorkomen”, aldus de JGZ-organisatie in de evaluatie. Ook blijkt de aanpak ertoe te leiden dat ouders hun sociaal netwerk uitbreiden. “Vaak zijn het ouders met een klein netwerk, die al overvraagd worden. Een steungezin biedt dan uitkomst”, aldus Yunio.

Gunstig voor ontwikkeling kind

Voor de kinderen van deze overbelaste gezinnen blijkt de aanpak ook positief; de ervaringen in een steungezien blijken een gunstig effect te hebben op hun ontwikkeling. Maar het belangrijkste doel van InHuis Steungezinnen is niettemin het terugdringen én voorkomen van residentiële plaatsingen of het opschalen van (jeugd)hulpverlening. Ook dat heeft de pilot in de afgelopen 2 jaar waargemaakt.

Preventie

Voor de gemeenten zijn de gunstige resultaten aanleiding om de pilot om te zetten in regulier aanbod. InHuis Steungezinnen sluit aan bij de Achterhoekse visie op het sociaal domein: de kanteling naar preventie. “De doelstelling is meer inzetten op preventieve vormen van ondersteuning, zodat op termijn minder behandeling en curatie nodig is”, aldus de gemeenten. “InHuis Steungezinnen heeft die preventieve werking. Ook is mooi dat de consulenten van de sociale teams en hulpverleners van zorgaanbieders de weg naar de steungezinnen inmiddels goed weten te vinden.” 

Meer informatie in de krant en online

In het Doetinchems Vizier heeft een interview gestaan met Leonie en zoon Julian (9). Zij zijn een steungezin en vertellen in de krant waarom. Meer informatie over InHuis Steungezinnen staat ook op de website van Yunio. Bekijk hier de evaluatie.

Naar boven