Publicatiedatum: 01-07-2022

Vandaag is het 1 juli 2022. En dat betekent dat de nieuwe werkwijze met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen van start gaat.

‘Hoe’ en ‘wat’

De nieuwe werkwijze binnen het Sociaal Domein Achterhoek houdt onder meer in dat er een duidelijkere rolverdeling bestaat tussen de gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten bekijken samen met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daar het beste bij past (het ‘wat’). Zorgaanbieders bepalen vervolgens hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het ‘hoe’). Ook dit gebeurt in samenspraak met de inwoner. 

Betere dienstverlening

Met deze nieuwe werkwijze beogen de 8 Achterhoekse gemeenten nog meer betrokkenheid van inwoners bij hun zorg en/of ondersteuning. Op deze manier willen de gemeenten nog betere dienstverlening realiseren voor inwoners. De keuze die de gemeenten hierbij ook hebben gemaakt, is om de benodigde zorg en/of ondersteuning met het overzichtelijke aantal van 60 zorgaanbieders te organiseren. De nieuwe contracten zijn ook vandaag, 1 juli 2022, ingegaan.

Dialoogsessies

In de afgelopen periode zijn de meeste voorbereidingen voor deze nieuwe werkwijze en contractering getroffen. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierbij via dialoogsessies nauw betrokken. Zo is gesproken over de administratieve en financiële kant van de dienstverlening. Maar ook over hoe de samenwerking tussen de zorgprofessionals en de toegangsmedewerkers gaat verlopen. Een terugkoppeling van deze bijeenkomsten is te vinden op de speciale webpagina ‘Terugkoppeling dialoogsessies’.

Afronden van de implementatie

De komende maanden komt de implementatiefase tot een afronding. Nu de werkwijze echt praktijk wordt, breekt de periode aan om de laatste punten op de i te zetten. En om te ontdekken of er wellicht nog aanpassingen nodig zijn. Ook is de komende periode bedoeld om cliënten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders over te dragen naar zorgaanbieders die wel gecontracteerd zijn. Dit gebeurt via een warme overdracht, waarbij de cliënt, de huidige en nieuwe zorgaanbieder betrokken zijn. De gemeenten hebben de cliënten hierover in de afgelopen maanden geïnformeerd. De bedoeling is dat uiterlijk 31 december 2022 elke inwoner met zorg en/of ondersteuning deze hulp ook krijgt via een van de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Klantreis

Inwoners die vanaf 1 juli 2022 met een nieuwe ondersteuningsvraag bij de gemeenten komen, krijgen direct te maken met de nieuwe werkwijze. Welke stappen er vanaf het eerste contact worden gezet, zijn samengebracht in de zogenaamde ‘Klantreisplaat’.

Naar boven