Publicatiedatum: 17-11-2021

Verlenging contracten Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Het aanpassen van de planning voor de Inkoop 2022 betekent verlenging van de huidige contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Om dit mogelijk te maken, wordt het huidige inkoopdocument verlengd. De documenten zijn vanaf nu te vinden op Negometrix 3 of download de bestanden onderaan dit nieuwsbericht. Zorgaanbieders die zich willen uitschrijven voor producten / percelen, moeten dit vóór 29 november 2021 laten weten.

Aanpassingen in oplegger

De contracten met zorgaanbieders worden verlengd tot 1 juli 2022. Dit is de nieuwe ingangsdatum van de contracten in het kader van de Inkoop 2022. De aanpassingen in het inkoopdocument zijn samengebracht in een oplegger. Deze oplegger maakt integraal onderdeel uit van het inkoopdocument 2021.

Tarieven voor 2022

Bij het aangepaste inkoopdocument horen ook de tarieven voor 2022. Deze zijn eveneens te vinden op Negometrix 3 en bij de downloads onderaan dit bericht. Let op! Het is de bedoeling dat zorgaanbieders deze tarieven zelf doorvoeren in hun administratie. Bij de tarieven hoort ook een onderbouwing

Uitschrijven voor producten / percelen

Wilt u geen gebruik maken van de verlenging, dan kunt u dit vóór 29 november 2021, 17.00 uur aangeven via inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl. Negometrix 3 wordt dan tot 30 november 2021 17.00 uur opengezet, zodat u zich kunt uitschrijven op de betreffende producten / percelen. Maakt u hier gebruik van? Houd er dan rekening mee dat u volgens uw huidige contract verplicht bent de zorg aan uw cliënten uit te dienen. U dient ook te zorgen voor een warme overdracht van uw cliënten naar andere zorgaanbieders. De afspraak volgens uw huidige contract is dat de zorg en/of ondersteuning pas stopt als de zorgcontinuïteit gewaarborgd is.

Geen actie nodig bij akkoord verlenging

Voor het voortzetten van de zorg en/of ondersteuning in 2022 is geen extra actie vereist. De Achterhoekse gemeenten gaan ervan uit dat zorgaanbieders akkoord gaan met de verlenging tot 1 juli 2022 (inclusief de geactualiseerde tarieven), tenzij ze de dienstverlening via Negometrix 3 opzeggen.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Naar boven