Contract- en Leveranciersmanagement (CLM)

Het regionale team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) is verantwoordelijk voor het contract- en leveranciersmanagement voor de (gedefinieerde) regionale aanbieders en voor het informatiebeheer en –management. Ook is het kwaliteitsbeleid en het daarbij horende toezicht ondergebracht bij het CLM-team. De lokale contractmanagers (bij de gemeenten) zorgen voor het contract- en leveranciersmanagement voor lokale zorgaanbieders.

Team CLM is bereikbaar via clm@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Overleg en besluitvorming Terug naar Over Ons
Naar boven