Publicatiedatum: 01-02-2021

Op de agenda van de Gesprekstafel ‘Wmo (inclusief Wmo Wonen)’ van 28 januari 2021 stond de dienstverlening vanuit de segmenten Wmo Integrale Ondersteuning en Wmo Wonen. Daarnaast werd gesproken over de conversietabel en kwamen verschillende vraagstukken aan bod.

Zo ging een van de vraagstukken over het onderdeel logeren, dat op dit moment weinig wordt ingezet binnen de Wmo. De gemeenten denken eraan om deze dienst middels een lumpsumfinanciering te bekostigen (zonder bandbreedte). Dus het daadwerkelijk gebruik wordt gefinancierd. Hoe zien zorgaanbieders dit? En ander vraagstuk betrof het onderdeel vervoer: Willen zorgaanbieders dit zelf blijven uitvoeren, al dan niet via een andere partij, of is het wenselijk dat de gemeenten dit organiseren? Bij het derde vraagstuk ging het over Wmo Wonen. 

Tot slot stond de bijeenkomst in het teken van de selectiecriteria.

De presentatie, het informatieblad, het verslag en staan vanaf nu op deze website (klik in deze zin aan of ga naar de pagina met alle terugkoppelingen van de dialoogsessies binnen Wmo).

Naar boven