Publicatiedatum: 25-03-2021

Tijdens de Gesprekstafel Wmo op 11 februari 2021 zijn onder meer de algemene randvoorwaarden voor de diverse sub-segmenten ter sprake gekomen. Ook is gesproken over de aantallen te contracteren zorgaanbieders per sub-segment. Vanuit de gemeenten werd toegezegd om deze informatie voor aanvang van de aanbesteding (dus voor 1 april 2021) te delen met zorgaanbieders. Dit gebeurt nu via de memo 'Terugkoppeling n.a.v. Gesprekstafel Wmo'

Daarnaast zijn de Q&A's uit de chat van deze Gesprekstafel gebundeld en gepubliceerd op de webpagina met alle terugkoppelingen van de dialoogsessies die omtrent het perceel Wmo zijn gehouden. 

Naar boven