Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

  • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
  • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)
Overige

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Overige

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Gemeenten en zorgaanbieders bereiden deze nieuwe aanpak al een tijdje met elkaar voor. Een van de verbeteringen is het aangaan van langjarige contracten met minder zorgaanbieders. Op dit moment hebben ruim 300 zorgaanbieders een contract met de Achterhoekse gemeenten en deze contracten moeten steeds jaarlijks worden afgesloten. Omdat dit niet goed werkt, worden vanaf 1 juli 2022 contracten voor 7 jaar afgesloten en wordt het aantal zorgaanbieders teruggebracht. Om dit alles mogelijk te maken, loopt op dit moment een aanbesteding. 

Op dit moment hebben de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook brengt het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd.

Bij de aanbesteding kijken de gemeenten vooral naar de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente.    

Jazeker, dit is een belangrijk selectiecriterium van de huidige aanbesteding. De zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is, moet worden geleverd in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Als wettelijk externe verwijzer naar de Jeugdhulp krijgt u per 1 juli 2022 te maken met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Het kan zijn dat zorgaanbieders waarnaar u op dit moment verwijst, vanaf dan geen contract meer hebben in de Achterhoek. U kunt vanaf 1 juli 2022 niet meer naar deze zorgaanbieders verwijzen. Uiteraard laten wij u na de gunning weten welke zorgaanbieders per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn.

Dat is afhankelijk van de contractering. Houdt de zorgaanbieder waarnaar u verwijst een contract of niet? In dat eerste geval kunt u gewoon blijven verwijzen. In dat laatste geval is dat helaas niet mogelijk. Indien de betreffende zorgaanbieder niet is gecontracteerd, dan is de benodigde zorg en ondersteuning gecontracteerd bij een andere zorgaanbieder.

De bedoeling is dat in de tweede helft van 2022 de hulp wordt overgedragen naar zorgaanbieders die wel zijn gecontracteerd. De gemeenten hebben hiervoor een overgangsregeling afgesproken. Binnenkort besluiten de colleges van Burgemeester en Wethouders tot hoe lang de overgangsregeling van kracht blijft. Vanwege het aanpassen van de ingangsdatum van de nieuwe contracten moet ook de eerder afgesproken overgangsregeling worden aangepast. Dat gebeurt dus binnenkort. Let op, in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om van de datum in de overgangsregeling af te wijken. Er blijft dus ruimte voor maatwerk.

Bij de overdracht van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders naar gecontracteerde zorgaanbieders staat zorgvuldigheid voorop. Dit betekent dat de overdracht in goed overleg gaat tussen de inwoner, de huidige en nieuwe zorgaanbieder, u als verwijzer en eventueel de gemeente. Hoe dit precies gebeurt, wordt momenteel uitgewerkt.

U kunt vooralsnog uw gebruikelijke werkwijze aanhouden. Zodra bekend is welke zorgaanbieders per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn, laten wij u dit weten. Het is raadzaam om vanaf dat moment rekening te houden met het zorglandschap dat per 1 juli 2022 ontstaat. 

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen.

Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen ontvangen, hebben in juli 2021 van hun gemeente een brief gekregen. Ook in de tweede helft van oktober 2021 hebben ze een brief ontvangen. Bij deze brieven hoort ook een aantal vragen & antwoorden (klik hier om ze te bekijken). In beide brieven was de belangrijkste boodschap dat de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt/patiënt een indicatie heeft, doorgaat. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt/patiënt in 2022 een andere zorgaanbie­der krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aan­dacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt een cliënt/patiënt zijn/haar huidige zorgaanbieder. Als u van uw cliënten/patiënten vragen krijgt, kunt u deze zelfde boodschap vertellen. Zodra de aanbesteding is afgerond, ontvangen inwoners met zorg en/of ondersteuning aanvullende informatie. Dan laten de gemeenten inwoners weten wat er met hun zorg en/of ondersteuning gebeurt.

De gemeenten houden u komende periode zo goed mogelijk op de hoogte. Bijvoorbeeld via deze webpagina. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Sociaal Domein Achterhoek via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Het beleid is vastgesteld en op dit moment loopt de aanbesteding. Zodra de aanbesteding is afgerond, gaat de implementatie van de nieuwe aanpak van start. De gemeenten organiseren dan ook weer Gesprekstafels. Meer informatie komt na de gunning op de website van Sociaal Domein Achterhoek.

Naar boven