Wanneer we kijken naar de uitgaven voor zorg, zien we dat het overgrote deel wordt besteed aan de behandeling van ‘zieke’ mensen. Slechts 3% van de zorguitgaven gaat op aan preventie (Rivm 2011). De roep om preventie is dus zo gek nog niet.

Preventie is nodig

Ongezonde voeding, alcohol, overgewicht, gebrek aan bewegen, eenzaamheid, depressie, dementie, stress en armoede zorgen steeds vaker voor problemen. Oók in de Achterhoek. Sterker, de Achterhoek blijkt zelfs net iets ‘ongezonder’ dan de rest van Gelderland of Nederland. De Achterhoekse gemeenten willen deze ontwikkelingen een halt toeroepen. 

Preventie Akkoord

Eén van de initiatieven is het regionale Preventie AkkoordHet Preventie Akkoord Achterhoek ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030’ sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Dit akkoord is getekend door meer dan 80 partijen. Ze geven daarmee aan gezamenlijk de schouders onder het preventiethema te willen zetten. Komende tijd krijgt de uitvoering van het akkoord (verder) vorm.

Initiatieven van Achterhoekse gemeenten

In alle Achterhoekse gemeenten vinden (volop) activiteiten plaats op het gebied van preventie. Vaak lokaal en in een aantal gevallen wordt (sub)regionaal samengewerkt. Om dubbelingen van activiteiten tegen te gaan, de efficiency te bevorderen en overzicht te creëren in het aanbod, is de Regiegroep Preventie ingericht. Naast vertegenwoordigers vanuit de gemeenten nemen ook vertegenwoordigers van andere organisaties deel aan deze regiegroep.

Overzicht lopende projecten

Benieuwd aan welke projecten op het gebied van preventie in de Achterhoek wordt gewerkt? Bekijk dan het overzicht op deze website

Ga naar de preventieprojecten >> 

Naar boven