02-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Dyslexie

Het doel van deze bijeenkomst is het doornemen van de aanbestedingsleidraad. Bent u aanbieder van het segment dyslexie? U ben van harte uitgenodigd om mee te doen. Wanneer: 13.00 - 15.00 uur. Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). 

03-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Hoog Specialistische Jeugdhulp

Een Gesprekstafel over de randvoorwaarden en minimumeisen binnen het segment Hoog Specialistisch. Wanneer: 13.00 - 15.00 uur. Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Let op! Deze Gesprekstafel stond aanvankelijk gepland op 19 november 2020, maar is verschoven naar 3 december 2020.

08-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie Inkoop 2022

Deze Gesprekstafel gaat over het onderwerp: Prestatiedenken. Aan bod komen de principes voor het prestatiedenken en de sturingssystematiek. Wanneer: 9.00 - 11.00. Hoe: digitaal, via Microsoft TEAMS. Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

14-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen

Deze Gesprekstafel gaat over de randvoorwaarden en minimumeisen binnen het segment Gezins- en Woonvormen overall én per sub-segment. Deze Gesprekstafel is een vervolg op de bijeenkomsten van 5 oktober (bekijk het verslag) en 2 november 2020 (bekijk het verslag). Wanneer: 13.00 - 16.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. Let op! Deze Gesprekstafel stond aanvankelijk gepland op 30 november, maar is verschoven naar 14 december. 

16-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Integrale Ambulante Jeugdhulp

Deze Gesprekstafel gaat over de voorwaarden en minimumeisen binnen het segment Integrale Ambulante Jeugdhulp. De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 29 oktober (bekijk hier de terugblik). Wanneer: tijdstip volgt. Hoe: over de exacte wijze wordt nog nagedacht. Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

26-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie Inkoop 2022 (Prestatiedenken, deel 2)

Deze sessie gaat over de uitwerking van het prestatiedenken en de sturingssystematiek in de praktijk. Meer informatie volgt tzt op deze website. Wanneer: 9.00 - 11.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

10-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie 'Kwaliteit'

Deze gesprekstafel is bedoeld voor aanbieders van alle segmenten Jeugdhulp. Het thema: Kwaliteit. Meer informatie volgt tzt op deze website. Wanneer: 9.00 - 111.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

01-04-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Start aanbesteding 'Inkoop 2022'
  • 1
  • 2
Naar boven