Pleegzorg is een hulpvorm die met enige regelmaat wordt ingezet. In de Achterhoek hebben betrokken partijen duidelijke afspraken over pleegzorg gemaakt. 

Samenwerkingsafspraken over Pleegzorg

Consulenten en jeugdbeschermers kunnen pleegzorg inzetten. Dit kan zowel om een voltijdsvariant als om deeltijdpleegzorg gaan. Maar wat is pleegzorg precies? En wat is voor verwijzers belangrijk te weten als je met ouders en kinderen in gesprek gaat over de mogelijkheid om pleegzorg in te zetten? Daarnaast is het voor zowel pleegzorgbegeleiders als verwijzers belangrijk om de afspraken te kennen die we in de Achterhoek hebben gemaakt over pleegzorg. Zodat alle betrokken partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Samenwerkingsafspraken over Pleegzorg in de Achterhoek Format overdracht (gezins)voogd of pleegzorgwerker bij pleegzorgplaatsing
Naar boven