Sociaal Domein Achterhoek heeft ongeveer 58 zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek. Het gaat specifiek om de hulp in de segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Logeren, Integrale Ambulante Jeugdhulp, Hoog Complex  met Verblijf en Gezins- en Woonvormen. De contracten hebben een looptijd van 3 jaar (tot 1 juli 2025). Daarna is tweemaal een verlenging mogelijk van steeds 2 jaar. 

Daarnaast kopen de gemeenten gezamenlijk dyslexiezorg en ziekenhuiszorg in. 

Werkwijze in de Achterhoek

De werkwijze die de 8 Achterhoekse gemeenten en de gecontracteerde zorgaanbieders sinds 1 juli 2022 hanteren, kenmerkt zicht door een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenten en zorgaanbieders. De gemeenten bekijken samen met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daar het beste bij past (het ‘wat’). Zorgaanbieders bepalen vervolgens hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het ‘hoe’). Ook dit gebeurt in samenspraak met de inwoner.

Optimale dienstverlening

De gemeenten in de Achterhoek willen met deze werkwijze inwoners grote betrokkenheid bieden bij hun zorg en/of ondersteuning. De gemeenten streven naar een optimale dienstverlening voor hun inwoners. De keuze die hierbij ook is gemaakt, is om de benodigde zorg en/of ondersteuning met het overzichtelijke aantal van 60 zorgaanbieders te organiseren. Deze contractpartijen leveren met elkaar, eventueel aangevuld met onderaannemers, alle zorg en ondersteuning waaraan in de Achterhoek behoefte is. 

Vragen over de Inkoop 

Heeft u vragen over de Inkoop, benader uw contractmanager. Of stuur een e-mail.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
Naar boven