Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
Werkinstructie dyslexiezorg per 01-08-2021 142 KB Processen Download
Proces JGGZ: Basis, Specialistisch en Dyslexie 781 KB Processen Download
Formulier aan- en afmelden cliënten Beschermd wonen 2018 42 KB Conversie en codering Download
Verklaring aanvraag toelating vergoede dyslexiezorg (EED) per 1 augustus 2021 46 KB Processen Download
Landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 905 KB Transformatie Download
Format transformatie ontwikkelvoorstel 313 KB Transformatie Download
Werkwijze uitstroom beschermd wonen achterhoek 220 KB Processen Download
Aanvraagformulier Compensatieregeling Coronacrisis (Pdf) Sociaal domein Achterhoek Download
Projectplan Onderwijs-Jeugdhulparrangementen 121 KB Transformatie Download
Evaluatie InHuis Steungezinnen 2020 2.6 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Informatieplaat 1: - Waar komen we vandaan? (decentralisaties) 606 KB Inkoop Download
Informatieplaat 2: - Waar staan we nu? (De eerste stappen naar Transformatie) 701 KB Inkoop Download
Informatieplaat 3: - Waar gaan we naartoe? (over de uitgangspunten voor de Inkoop 2022) 731 KB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Informatieplaat 4: - Het proces van de vernieuwde inkoop 1.3 MB Inkoop Download
Brief financiële verantwoording 2020 324 KB Financiële verantwoording Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Notitie 'Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen' - november 2020 243 KB Inkoop Download
Informatieplaat 5: Veel gestelde vragen Inkoop 2022 525 KB Inkoop Download
Afspraken intersectorale spoedhulp 198 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Routekaart Onderwijs-Jeugdhulp 333 KB Transformatie Download
Aanmeldformulier Onderwijs Jeugdhulparrangement 155 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 8.0 Inkoop Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 19 mei 2021 125 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Monitor onderwijs jeugdhulp - 12 juli 2021 122 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 23 juni 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 15 september 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 27 oktober 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Model bestedingsverklaring 2023 - jeugd 16 KB Financiële verantwoording Download
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 1, te gebruiken voor Expertisetafel Jeugd Achterhoek) 242 KB Jeugdhulp Download
Gecontracteerde zorgaanbieders Sociaal Domein Achterhoek 265 KB Inkoop Download
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 2) 147 KB Jeugdhulp Download
Verslag dialoogsessie zorgaanbieders (20 april 2022) 182 KB Inkoop Download
Verslag dialoogsessie communicatieadviseurs (21 april 2022) 1.3 MB Inkoop Download
Klantreis - Handleiding (versie 12 juni 2022) 1.6 MB Inkoop Download
Klantreis - Praatplaat (versie 18 mei 2022) 1 MB Inkoop Download
Spoorboekje implementatie Nieuwe Werkwijze (versie 24 mei 2022) 233 KB Inkoop Download
Informatieplaat 6: Invoering van de nieuwe werkwijze - overgangsregeling (versie 9 juni 2022) 643 KB Inkoop Download
Standaard Administratieprotocol 2022 (versie 5 september 2022) 185 KB Berichtenverkeer Download
Regionaal format evaluatiecriteria (versie 17 juli 2023) 389 KB Inkoop Download
Productcodes (versie 13 september 2022) 177 KB Inkoop Download
Model bestedingsverklaring 2023 - Wmo 16 KB Financiële verantwoording Download
Begeleidend schrijven verantwoording 2023 68 KB Financiële verantwoording Download
Werkinstructie Regionale Toeleidings Tafel Achterhoek (RTT) 382 KB Jeugdhulp Download
Agenda Klein Bestuurlijk Overleg - 1 februari 2024 144 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Informatieplaat bestuurlijk overleg in 2024 581 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Verslag Klein Bestuurlijk Overleg - 11 december 2023 158 KB Bestuurlijk Overleg Download
Spelregels Klein Bestuurlijk Overleg 120 KB Bestuurlijk Overleg Download
KPI's Bestuurlijk Overleg 692 KB Bestuurlijk Overleg Download
Verslag en bijlagen Klein Bestuurlijk Overleg - 1 februari 2024 948 KB Bestuurlijk Overleg Download
Verslag Bestuurlijk Overleg - 5 oktober 2023 605 KB Bestuurlijk Overleg Download
Ontwikkelagenda Transformatie 3.1 MB Transformatie Download
Bijlage 1. Presentatie Inkoop plenair en workshop Bestuurlijk Bijeenkomst - 16 mei 2024 915 KB Bestuurlijk Overleg Download
Bijlage 2. Presentatie Hervormingsagenda - 16 mei 2024 911 KB Bestuurlijk Overleg Download
Bijlage 3. Presentatie Workshop IZA Regioplan - 16 mei 2024 118 KB Bestuurlijk Overleg Download
Bijlage 4. Presentatie Brede Monitor Achterhoek - 16 mei 2024 1.1 MB Bestuurlijk Overleg Download
Bijlage 5. Presentatie Hoe werkt de gemeente - 16 mei 2024 6.7 MB Bestuurlijk Overleg Download
Presentatie 1e Marktconsultatie - 3 juli 2024 1.5 MB Inkoop Download

Naar boven