Zorgaanbieders die zorg, hulp en/of ondersteuning willen leveren in één of meerdere Achterhoekse gemeenten, kunnen meedoen aan de inkooprondes. Deze vinden 3 keer per jaar plaats. Let op! In 2020 is het iets anders. De Achterhoekse gemeenten hebben besloten de inschrijfronde van 1 juli 2020 te laten vervallen. Klik hier voor de exacte data voor 2020. Aanbieders die aan alle eisen voldoen, worden gecontracteerd. De ingangsdata van de nieuwe contracten zijn doorgaans op 1 januari, 1 april en 1 juli (in 2020 deze datum dus niet).

Aankondiging inkooprondes via Tenderned

De Achterhoekse gemeenten melden de nieuwe inkoopronde aan (en af) bij Tenderned. Dit is hét online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid, waaronder van gemeenten. De Achterhoekse gemeenten gebruiken Tenderned voor de inkoop van zorg, hulp en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdhulp. Met 'inkoop' bedoelen we dus eigenlijk 'aanbesteding'. Kijk voor meer informatie op de website van Tenderned

Zo doet u mee! 

Als u zorg, hulp of ondersteuning wilt leveren in de Achterhoek, moet u meedoen aan de inkooprondes. Hiervoor meldt u zich eerst aan bij Negometrix. Vervolgens geldt het volgende:

 • Alle communicatie rondom de inkoop verloopt via Negometrix middels ‘Mijn berichten’.
 • De inkoop (aanbesteding dus) bestaat uit een hoofdtender en 8 specifieke tenders: de benoemde percelen.
 • U kunt een digitale offerte aanmaken.
 • Deze vult u in:
  • Het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijst(en) en de prijslijst(en).
  • Het downloaden, uploaden en koppelen van alle gevraagde documenten.
  • Het aanleveren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van Inlichtingen door de Aanbesteder. middels ‘Mijn berichten’.
 • U dient de digitale offerte voor de deadline in te dienen. 

Alles in beeld via Negometrix

In Negometrix kunt u het profiel van sociaal domein Achterhoek raadplegen. Gedurende de inkooprondes is het daarnaast mogelijk om vanuit dit overzicht de verschillende tenders in te zien.

Inkoopdocument

U kunt het Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2020 gebruiken als u meer toelichting wilt op de afzonderlijke percelen en de inkoopprocedure in de Achterhoek. Het document geeft u bijvoorbeeld informatie over de eisen waaraan u en uw dienstverlening moeten voldoen. Ook worden de tarieven genoemd.

Vragen over de inkoop

Bekijk het inkoopdocument of neem contact op met de Negometrix Servicedesk:

T: (085) 208 46 66
E: servicedesk@negometrix.com
Of selecteer Servicedesk als ontvanger in ‘Mijn berichten’

Downloads

Titel Grootte Categorie
Administratieprotocol 635 KB Inkoop Download
CAK codes aanbieders 2019 136 KB Inkoop Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
FAQ over de inkoop 2019 258 KB Inkoop Download
Inkoopdocument 2020 2.4 MB Inkoop Download
Onderbouwing Tariefmodel Wmo en Jeugd 2019-2020 991 KB Inkoop Download
Naar boven