Zorgaanbieders die zorg, hulp en/of ondersteuning willen leveren in één of meerdere Achterhoekse gemeenten, kunnen meedoen aan de inkooprondes die plaatsvinden volgens de Open House systematiek. Voor 2022 is besloten om de contracten van 2021 te verlengen tot 1 juli 2022. 

Nieuwe werkwijze per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt binnen het sociaal domein Achterhoek de nieuwe werkwijze van kracht. Op dit moment bereiden de 8 Achterhoekse gemeenten zich hierop voor. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Meer informatie over deze vernieuwde werkwijze (lees: optimale uitvoering van de Jeugdhulp, Wmo en Wonen) vindt u op de thema-pagina Inkoop 2022.

Negometrix

Tijdens en over de inkoop van zorg, hulp of ondersteuning in de Achterhoek verloopt de communicatie via Negometrix. Om gebruik te maken van Negometrix doet u het volgende:

 • Alle communicatie rondom de inkoop verloopt via Negometrix middels ‘Mijn berichten’.
 • De inkoop (aanbesteding dus) bestaat uit een hoofdtender en 8 specifieke tenders: de benoemde percelen.
 • U kunt een digitale offerte aanmaken.
 • Deze vult u als volgt in:
  • Beantwoord alle vragen in de vragenlijst(en) en vul ook de kwalificaties in
  • Download, upload en koppel alle gevraagde documenten.
  • Lever vragen aan voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van Inlichtingen door de Aanbesteder. Dit kan middels ‘vraag en antwoordmodule'.
 • U dient de digitale offerte voor de deadline in te dienen. 

Alles is in beeld via Negometrix

In Negometrix kunt u het profiel van sociaal domein Achterhoek raadplegen. Gedurende de inkooprondes is het daarnaast mogelijk om vanuit dit overzicht de verschillende tenders in te zien.

Inkoopdocument

U kunt het Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2021 gebruiken als u meer toelichting wilt op de afzonderlijke percelen en de inkoopprocedure in de Achterhoek. Voor 2022 is een speciale oplegger toegevoegd aan het inkoopdocument. Het document geeft u bijvoorbeeld informatie over de eisen waaraan u en uw dienstverlening moeten voldoen. Ook worden de tarieven genoemd.

Vragen over de Inkoop 

Heeft u vragen over de Inkoop, benader uw contractmanager of neem contact op met de Negometrix Servicedesk:

T: (085) 208 46 66
E: servicedesk@negometrix.com
Of selecteer Servicedesk als ontvanger in ‘Mijn berichten’

Downloads

Titel Grootte Categorie
Administratieprotocol 635 KB Inkoop Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en deels Huishoudelijke hulp v8.0 1.4 MB Inkoop Download
Inkoop 2021 Onderbouwing Tarieven 5.0 871 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp 47 KB Inkoop Download
Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 8.0 35 KB Inkoop Download
Verlenging Open House 2022 - Onderbouwing Tarieven 6.0 433 KB Inkoop Download
Verlenging Open House 2022 - Oplegger Inkoopdocument 130 KB Inkoop Download
Verlenging Open House 2022 - Tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp 2022 57 KB Inkoop Download
Naar boven