Zorgaanbieders die zorg, hulp en/of ondersteuning willen leveren in één of meerdere Achterhoekse gemeenten, kunnen meedoen aan de inkooprondes die plaatsvinden volgens de Open House systematiek. Voor contracten die ingaan op 1 januari 2021 is de inkoopronde reeds afgerond; zorgaanbieders kunnen niet meer inschrijven voor een contract of aanpassing van hun contract.

Per 1 januari 2022 wordt binnen het sociaal domein Achterhoek de nieuwe werkwijze van kracht. In 2021 bereiden de 8 Achterhoekse gemeenten zich hierop voor. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Meer informatie over deze vernieuwde werkwijze (lees: optimale uitvoering van de Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen) vindt u op de thema-pagina's Inkoop Jeugdhulp 2022, Inkoop Wmo 2022, Inkoop Beschermd Wonen 2022.

Zo doet u mee!

Als u zorg, hulp of ondersteuning wilt leveren in de Achterhoek, moet u meedoen aan de inkooprondes. Hiervoor meldt u zich eerst aan bij Negometrix. Vervolgens geldt het volgende:

 • Alle communicatie rondom de inkoop verloopt via Negometrix middels ‘Mijn berichten’.
 • De inkoop (aanbesteding dus) bestaat uit een hoofdtender en 8 specifieke tenders: de benoemde percelen.
 • U kunt een digitale offerte aanmaken.
 • Deze vult u als volgt in:
  • Beantwoord alle vragen in de vragenlijst(en) en vul ook de kwalificaties in
  • Download, upload en koppel alle gevraagde documenten.
  • Lever vragen aan voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van Inlichtingen door de Aanbesteder. Dit kan middels ‘vraag en antwoordmodule'.
 • U dient de digitale offerte voor de deadline in te dienen. 

Alles is in beeld via Negometrix

In Negometrix kunt u het profiel van sociaal domein Achterhoek raadplegen. Gedurende de inkooprondes is het daarnaast mogelijk om vanuit dit overzicht de verschillende tenders in te zien.

Inkoopdocument

U kunt het Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2021 gebruiken als u meer toelichting wilt op de afzonderlijke percelen en de inkoopprocedure in de Achterhoek. Het document geeft u bijvoorbeeld informatie over de eisen waaraan u en uw dienstverlening moeten voldoen. Ook worden de tarieven genoemd.

Vragen over de Inkoop 2021

Heeft u vragen over de Inkoop van 2021, bekijk het inkoopdocument, benader uw contractmanager of neem contact op met de Negometrix Servicedesk:

T: (085) 208 46 66
E: servicedesk@negometrix.com
Of selecteer Servicedesk als ontvanger in ‘Mijn berichten’

Downloads

Titel Grootte Categorie
Administratieprotocol 635 KB Inkoop Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en deels Huishoudelijke hulp v8.0 1.4 MB Inkoop Download
Inkoop 2021 Onderbouwing Tarieven 5.0 871 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp 47 KB Inkoop Download
Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 8.0 35 KB Inkoop Download
Naar boven