De Expertisetafel Jeugd is er om passende hulp te organiseren voor kinderen en jongeren, in het bijzonder bij complexe zorgvragen.

Wat is de Expertisetafel Jeugd?

De Expertisetafel Jeugd is er om passende hulp te organiseren. Dit geldt in het bijzonder bij complexe zorgvragen van jongeren en jongvolwassenen, bij wie de reguliere hulpverlenging dreigt vast te lopen. Samen met 6 vaste zorgaanbieders uit de regio (de zogeheten ‘binnenkring’) en de gemeente onderzoekt de Expertisetafel Jeugd de zorgvraag en adviseert de tafel over passende jeugdhulp. 

Onderdeel van Sociaal Domein Achterhoek

De Expertisetafel Jeugd is onderdeel van Sociaal Domein Achterhoek. De 8 gemeenten uit de Achterhoek worden hierbij betrokken: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De aangesloten zorgaanbieders zijn ook actief in deze regio. De zorgaanbieders zijn:

 • GGNet
 • Entrea Lindenhout
 • Pluryn
 • Sius
 • IrisZorg
 • Karakter
 • Pactum
 • OGH
 • Horizon Jeugdzorg
 • Zozijn
 • ’s Heeren Loo.

Daarnaast is Jeugdbescherming Gelderland vertegenwoordigd. Zij denken mee vanuit hun expertise om tot een passend en bindend advies te komen.

 

Zorgvraag melden via Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp

Gemeenten en gecertificeerde instellingen kunnen zorgvragen bij de Expertisetafel Jeugd aanmelden. Dit kan (zo nodig) anoniem en digitaal. Hiervoor kan het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp worden gebruikt. Lees hieronder hoe het formulier en de aanvraag werkt.

Eén aanmeldformulier voor jeugdhulp

Jeugdbeschermers en medewerkers van de lokale teams kunnen gebruik maken van één aanmeldformulier voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Dit aanmeldformulier is ontwikkeld vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

Aanmeldingen bij Expertisetafel Jeugd met het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp

Gebruik hiervoor aanmeldformulier deel 1. Deel 2 wordt alleen gebruikt in de communicatie tussen gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders.

Beide formulieren staan onderaan deze pagina.

Vul het formulier in en verstuur deze beveiligd aan info@expertisetafel.nl

Het is belangrijk om alle gevraagde velden in te vullen. Vermeld op het aanmeldformulier een samenvatting van eventuele onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn (en geen complete rapportages).

In het opmerkingenveld is ruimte voor de volgende zaken:

 • Wie moet er worden uitgenodigd voor de bespreking? Denk aan: ouders, jeugdconsulent van de betreffende gemeente en eventuele hulpverlening welke nu betrokken is en welke inbreng van belang is voor het vervolg van deze casus.
 • Welke lijnen van hulpverlenging zijn al uitgezet en welke reactie is hierop gekomen?
 • Zijn alle mogelijkheden voor ambulante hulp aangeboden?
  • Zo ja, wat is ingezet en met welk resultaat?
  • Zo nee, wat is er nog mogelijk en waarom is dit nog niet ingezet

Aanmeldformulier Jeugdhulp (download)

Titel Grootte Categorie
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 1, te gebruiken voor Expertisetafel Jeugd Achterhoek) 242 KB Jeugdhulp Download
Aanmeldformulier Jeugdhulp (deel 2) 147 KB Jeugdhulp Download

Contactpersonen

Voorzitter Expertisetafel Jeugd: Iwan Went

Secretaris Expertisetafel Jeugd: Anne Kuster 

De Expertisetafel Jeugd is bereikbaar via info@expertisetafel.nl

Naar boven