Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen 

De 8 Achterhoekse gemeenten werken hard aan een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop komt te staan. In de afgelopen jaren hebben gemeenten en zorgaanbieders al heel wat stappen gezet om deze ambitie waar te maken. Maar met het project ‘Inkoop 2022’ is misschien wel de belangrijkste stap gezet. Hoewel het project inmiddels is afgerond, bevat deze pagina nog wel relevante informatie voor de uitvoeringspraktijk bij de gemeenten.

Nieuwe contracten 

Op 1 juli 2022 zijn de nieuwe werkwijze én de nieuwe contracten ingegaan voor de segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Logeren, Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen en Hoogcomplexe Jeugdhulp met verblijf. In totaal zijn voor 7 jaar (3 jaar, met 2 keer de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 2 jaar) 58 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van deze hulp en ondersteuning in de Achterhoek. Met de contracten voor dyslexiezorg en ziekenhuiszorg staat de teller op zo'n 70 gecontracteerde zorgaanbieders. De contracten voor deze onderdelen zijn al eerder ingegaan. 

Animatiefilm over de nieuwe werkwijze

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Gecontracteerde zorgaanbieders Sociaal Domein Achterhoek 268 KB Inkoop Download
Naar boven