In de jeugdhulp die op scholen wordt geboden, spelen zowel onderwijsorganisaties als jeugdhulpaanbieders en gemeenten een rol. Om de ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is in 2020 in de Achterhoek gewerkt aan het project ‘Onderwijs-Jeugdhulparrangementen’. Dit project krijgt in 2021 een vervolg.

Routekaart Onderwijs-Jeugdhulparrangementen

In de eerste fase van het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen werd gestart met het formuleren van een gezamenlijke ambitie. Deze ambitie houdt in dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen afronden. Onderwijs-Jeugdhulparrangementen (OJA’s) kunnen hieraan bijdragen door een effectievere en efficiëntere inzet van de jeugdhulp. Dit uitgangspunt vormde de basis voor de regionale routekaart, die in gezamenlijkheid met de projectgroep werd ontwikkeld. De routekaart geeft onder meer aan dat nieuwe voorstellen voor een Onderwijs-Jeugdhulparrangement altijd moeten worden voorgelegd aan de regionale 'adviesgroep collectieve OJA's'.

Het vervolgproject

Gedurende het project in 2020 kwam regelmatig de behoefte naar voren om over meer onderwerpen dan alleen collectieve OJA’s het gesprek te voeren. In 2021 krijgt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp daarom een vervolg. Het doel van dit vervolgproject is het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke ontwikkelagenda Onderwijs Jeugdhulp in de Achterhoek.

Ontwikkeltafels

Om te komen tot de gezamenlijke ontwikkelagenda zijn 2 ontwikkeltafels geformuleerd. Namelijk de monitor onderwijs-jeugdhulp en het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp. Wanneer er inzicht is vanuit de monitor en meer duidelijkheid over het grijze gebied, kan de agenda aangevuld worden met andere onderwerpen. Ook het onderwerp visie krijgt nog een plek in de agenda. Het is wegens de ‘Inkoop 2022’ voor jeugdhulpaanbieders helaas niet mogelijk om aan te sluiten bij deze ontwikkeltafels. Hoewel zorgaanbieders dus in de komende periode niet betrokken worden, is hun bereidwilligheid om mee te denken wel zeer waardevol. Na afronding van het inkooptraject is hun betrokkenheid daarom weer zeer wenselijk. Ze kunnen dan bijvoorbeeld aansluiten bij eventuele nieuwe ontwikkeltafels.

Aanmelden ontwikkeltafels

De ontwikkeltafels schrijven elk hun eigen plan, waarin staat wat de ontwikkeltafels het komende jaar gaan doen en wat ze willen bereiken. Deze plannen komen op deze website. De ontwikkeltafels vergaderen 1 à 2 keer per maand. De verslagen van deze vergaderingen worden eveneens gepubliceerd op de website. Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan één van de ontwikkeltafels (mits u geen zorgaanbieder bent). Meld u aan bij Bianca Elshof: b.elshof@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen? Meld u zich dan aan voor de speciale nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl of mail ons rechtstreeks.

Ontwikkeltafel Monitor onderwijs-jeugdhulp

Titel Grootte Categorie
Verslag Ontwikkeltafel Monitor onderwijs jeugdhulp - 12 juli 2021 122 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download

Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp

Titel Grootte Categorie
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 19 mei 2021 125 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 23 juni 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 15 september 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 27 oktober 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download

Downloads

Titel Grootte Categorie
Routekaart Onderwijs-Jeugdhulp 333 KB Transformatie Download
Aanmeldformulier Onderwijs Jeugdhulparrangement 155 KB Sociaal domein Achterhoek Download

Projectnieuws

Projectgroepleden

Gemeente / Organisatie Onderwerp Naam Functie Email Telefoonnummer
Naar boven