Binnen het sociaal domein Achterhoek zetten de gemeenten zich samen met zorgaanbieders en veel andere betrokkenen in voor de transformatie van de jeugdhulp. De actielijnen om tot deze transformatie te komen, zijn benoemd in het Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 ‘Perspectief, binding en ondersteuning’.

Actielijn 2 ‘Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien’ krijgt daarbij prioriteit. Daarnaast zijn de activiteiten die actielijn 3 ‘Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen’ als focus hebben, in juni van 2020 gestart.

De actielijnen

In het Transformatieplan staan de 6 actielijnen uit het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’ centraal:

 • Actielijn 1: Betere toegang tot (jeugd)hulp voor kinderen en gezinnen
 • Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Actie 1: Versterking specialistische ambulante jeugdhulp
  • Actie 2: Versterking van de pleegzorg
 • Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
 • Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 • Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
 • Actielijn 6: Investeren in het vakmanschap

Bijdrage vanuit Transformatiefonds

Projecten die bijdragen aan de transformatie van de Jeugdhulp, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. Dit fonds is ingesteld door de 8 Achterhoekse gemeenten. Zorgaanbieders en (jeugd)instellingen kunnen deze bijdrage aanvragen door een speciaal format in te vullen. Het indienen van het format kan per e-mail, waarna de gemeenten beoordelen of het project in aanmerking komt.

 

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 905 KB Transformatie Download
Format transformatie ontwikkelvoorstel 313 KB Transformatie Download

Vraag & Antwoord over de transformatie

 • Actielijn 1: Betere toegang tot (jeugd)hulp voor kinderen en gezinnen
 • Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Actie 1: Versterking specialistische ambulante jeugdhulp
  • Actie 2: Versterking van de pleegzorg
 • Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
 • Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 • Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
 • Actielijn 6: Investeren in het vakmanschap

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Het Transformatiefonds is ingesteld door de 8 Achterhoekse gemeenten. Projecten die bijdragen aan de transformatie van de Jeugdhulp, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. Zorgaanbieders en (jeugd)instellingen kunnen deze bijdrage aanvragen door een speciaal format in te vullen. Het indienen van het format kan per e-mail, waarna de gemeenten beoordelen of het project in aanmerking komt.

Naar boven